Přihlásit

Státní závěrečná zkouška

Informace pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia, kteří budou skládat státní závěrečnou zkoušku (SZZ)

Student se může přihlásit ke státní závěrečné zkoušce po splnění studijních povinností a odevzdání kvalifikační práce.

Odevzdání kvalifikační práce:

Před odevzdáním kvalifikační práce na fakultu je nutné do IS STAG zadat název práce česky a anglicky, anotaci česky a anglicky, klíčová slova česky a anglicky, počet stran práce a nahrát celou práci v pdf (stag/moje studium/kvalifikační práce/doplnit údaje o práci).
Bez zadání všech uvedených údajů a nahrání práce do IS STAG není možné kvalifikační práci na fakultě odevzdat a přihlásit se ke SZZ. 

Termíny státní závěrečné zkoušky

 Termíny státní závěrečné zkoušky Zimní semestr
Leden - Únor 2019
Letní semestr
Červen 2019
1. termín
Letní semestr
Srpen 2019
2. termín
Termín odevzdání kvalifikační práce 06. 12. 2018 07. 05. 2019 08. 07. 2019
Mezní termín přihlášení a splnění stud. povinností 18. 01. 2019 24. 05. 2019 26. 07. 2019
Termíny konání SZZ 21. 01. - 25. 01. 2019 03. 06. - 07. 06. 2019 26. 08. - 30. 08. 2019

 

Rozpis SZZ
Rozpis SZZ - červen 2019

 

Přihlášky ke SZZ pro všechny obory na FZS
 1. Přihláška SZZ VS ˆ 11.12.2018
 2. Přihláška SZZ BMT ˆ 11.12.2018
 3. Přihláška SZZ BMI ˆ 11.12.2018
 4. Přihláška SZZ ZZ ˆ 11.12.2018

Spolu s přihláškou je nutné odevzdat potvrzené prohlášení

Prohlášení - výstupní list
Šablona PowerPointové prezentace k obhajobě
 1. Šablona prezentace ˆ 24.7.2019

Prezentaci zašlete nejdéle jeden pracovní den před vlastní obhajobou na adresu robert.bergman@tul.cz, název prezentace bude Vaše příjmení.jméno

Hlavní partneři
 • AVVNZP
  AVVNZP
 • Nursing now
  Nursing now