1 2 3
Partneři
Krajská nemocnice Liberec
Základní informace o projektu

Žadatel projektu: Technická univerzita v Liberci

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Název projektu: Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra

Doba trvání projektu: 36 měsíců (od 16. září 2010 do 31. srpna 2013)

 

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na inovaci systému a obsahu výuky akreditovaného studijního oboru Všeobecná sestra studijního programu Ošetřovatelství na Ústavu zdravotnických studií (UZS) Technické univerzity v Liberci a na realizaci inovovaného oboru SO Ošetřovatelství. Na základě dosavadních zkušeností s tříletou realizací výuky je možno přistoupit k inovaci organizace studia, personálního i technického zabezpečení, dostatečnosti studijních opor a srovnatelnosti s analogickými obory v evropském vysokém školství.

Cílovou skupinou projektu jsou studenti UZS studující obor Všeobecná sestra.

Hlavními aktivitami projektu jsou inovace studijního programu Všeobecná sestra prostřednictvím modularizace, modernizace didaktických metod a rozvoj kombinované formy studia.

Cílem projektu je dosáhnout kvalitativního rozvoje studijního programu Ošetřovatelství a přispět tak k odpovídajícímu uplatnění absolventů na trhu práce.