Přihlásit

Informace o programu - Ošetřovatelství (Všeobecné ošetřovatelství)

Studijní program: Ošetřovatelství – B5341 (Všeobecné ošetřovatelství – B0000P000002)

Forma studia: prezenční, 3 roky

Vymezení výstupních znalostí, dovedností, způsobilostí a kompetencí
Podmínky a popis přijetí ke studiu

 

Všeobecná sestraZákladním předpokladem pro přijetí uchazeče do bakalářského studijního programu je úspěšné dokončení střední školy s dosaženými výsledky na úrovni, které jsou požadovány k přijetí na vysokou školu. Ke studiu může být přijat uchazeč, který úspěšně ukončil úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání, které bylo ukončeno maturitní zkouškou.

V průběhu studia student získá teoretické vědomostí a praktické dovedností potřebné pro zajišťování zdravotní péče v rámci ošetřovatelství a pro vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka.

V rámci studijního programu Všeobecné ošetřovatelství jsou připravováni všestranně vzdělaní odborníci v ošetřovatelství s ucelenými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, nezbytnými k výkonu profese všeobecné sestry. Absolventi nacházejí uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, v zařízeních sociálních služeb a péče, v privátní ošetřovatelské péči v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání všeobecné sestry. Tento typ kvalifikační přípravy sester je srovnatelný s přípravou sester ve státech Evropské unie a je v souladu s kvalifikačními směrnicemi Evropské unie. 

Standardní doba studia uvedeného studijního oboru je 3 roky. Úspěšným složením státní zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získává absolvent titul "bakalář" - ve zkratce Bc. uváděné před jménem.

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now