Přihlásit

Informace o oboru - Zdravotnický záchranář

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B 5345)

Studijní obor: Zdravotnický záchranář (5345R021)

Forma studia: prezenční, 3 roky

 

Základním předpokladem pro přijetí uchazeče do bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijního oboru Zdravotnický záchranář, je úplné všeobecné nebo úplné odborné středoškolské vzdělání doložené maturitním vysvědčením.

Studium je koncipováno jako teoreticko-praktický celek, ve kterém si studenti osvojí veškeré dostupné poznatky současné urgentní medicíny, intenzívní i resuscitační péče a možnosti jejich efektivního využití v praxi. Zvláštní význam je přikládán komplexnímu přístupu i v dalších směrech; jmenovitě je akceptován holistický, celostní přístup a schopnost posuzovat zdravotní potíže pacienta v širokých souvislostech jeho života. Po ukončení tříletého bakalářského studia studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijního oboru Zdravotnický záchranář, získají absolventi na základě teoretických znalostí a praktických dovedností odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Standardní doba studia uvedeného studijního oboru je 3 roky. Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získává absolvent titul "bakalář" - ve zkratce Bc. uváděné před jménem.

 

Podmínky a popis přijetí ke studiu

Den otevřených dveří

Elektronická přihláška ke studiu

Termíny přijímacího řízení

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now