Přihlásit

Oddělení prevence a edukace

Oddělení se zaměřuje na pořádání preventivních dnů jak pro širokou veřejnost, tak pro studenty a zaměstnance TUL. Smyslem je poskytnout zájemcům určitá preventivní vyšetření a informace s tím související.

Pořádány byly například akce k příležitosti Světového dne hypertenze, Světového dne zdraví, Světového dne sester nebo Dne hygieny rukou (kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO).

Do akcí jsou vždy zapojeni také studenti FZS TUL. Fakulta je zároveň zapojena do celosvětové kampaně NursingNow.

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now