Přihlásit

Fond mobilit TUL

Cílem Fondu mobilit je podpora, iniciace a motivace směřující k rozšiřování mezinárodních styků univerzity v oblasti studijních programů uskutečňovaných na univerzitě a vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích činností v rámci schválených projektů a programů na univerzitě.

Základním posláním Fondu mobilit je podpora účasti studentů na mezinárodních studijních a odborných akcích a mezinárodní mobilita zejména mladých akademických a vědeckých pracovníků.

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Prstková, tel.: 485 353 775, katerina.prstkova@tul.cz

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now