Přihlásit

Fond mobilit TUL

Cílem Fondu mobilit Technické univerzity v Liberci (dále jen „FOM TUL“) je podpora, iniciace a motivace směřující k rozšiřování mezinárodních styků univerzity v oblasti studijních programů uskutečňovaných na univerzitě a vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích činností v rámci schválených projektů a programů na univerzitě.

Základním posláním FOM TUL je podpora účasti studentů magisterských a doktorských studijních programů univerzity na mezinárodních studijních a odborných akcích a mezinárodní mobilita zejména mladých akademických a vědeckých pracovníků.

  • Určeno pro studenty magisterského studijního programu v prezenční formě.
  • Podporováno studium na zahraniční univerzitě v délce min. 1 měsíc pro pobyt spojený s vědeckou, výzkumnou a vývojovou prací na diplomové práci.

Více informací naleznete zde.

Kontaktní osoby:

FZS: Mgr. Kateřina Prstková, tel.: 485 353 775, katerina.prstkova@tul.cz
TUL: Ing. Radka Přeučilová, tel.: 485 353 907, erasmus@tul.cz

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now