Anatomie_-_Multimediální_přednášky
Anatomie_praktika
Anatomie_přednášky
Dietetika
Dějiny ošetřovatelství
Doplňkové prameny z akutní péče
Dotazníky
Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb - přednášky
Etika v biomedicíně
Filosofie a koncepční modely v ošetřovatelství
Fyziologie
Guidelines for CPR
Hygiena a epidemiologie
Hygiena a epidemiologie / Hygiene and epidemiology
Individuální ošetřovatelská praxe_1 (OPXI1)
Individuální ošetřovatelská praxe_2 (OPXI2)
Informace a postupy při plnění/omlouvání praxí
Informatika a výpočetní technika
Klinická biochemie
Klinická farmakologie
Klinická hematologie
Klinická propedeutika - cvičení
Klinická propedeutika - přednášky
Klinická psychologie 1
Klinická psychologie 2
Komunikace 1
Komunikace 2
konference 25-27. 9. 2017, Horní Lomná
Lékařská biofyzika a radiologie
Lékařské přístroje a zařízení
Letní semestr 2018/2019
Manuál BP
Medicínská terminologie
Metodologický seminář k bakalářské práci
Mikrobiologie a imunologie - cvičení
Mikrobiologie a imunologie - přednášky
Multikulturní ošetřovatelství 1
Multikulturní ošetřovatelství 1 / Multicultural nursing 1
Multikulturní ošetřovatelství 2
Multikulturní ošetřovatelství 2 / Multicultural nursing 2
Neodkladná péče v interních oborech 1 - přednášky
Neodkladná péče v interních oborech 2 - přednášky
obhajoba_BP
Odborná ošetřovatelská praxe_1
Odborná ošetřovatelská praxe_2
Odborná ošetřovatelská praxe_3
Odborná ošetřovatelská praxe_4
Odborná ošetřovatelská praxe_5
Odborná ošetřovatelská praxe_6
Odborná praxe (ODPT)
Odborná praxe individuální (ODPI)
Odborná praxe individuální (OPI)
Okruhy ke SZZ (BMI)
Okruhy ke SZZ (BMT)
Okruhy ke SZZ (VS)
Okruhy ke SZZ (ZZ)
Oznámení pro studenty mikrobiologie
Ošetřovatelská dokumentace - manuál
Ošetřovatelská dokumentace - vzor
Ošetřovatelská dokumentace NANDA - hodnotící a měřící škály
Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů 1
Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů 1 / Nursing care in acute and critical states 1
Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů 2
Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů 2 / Nursing care in acute and critical states 2
Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů 3
Ošetřovatelská péče u infekčních onemocnění a HIV - cvičení
Ošetřovatelská péče u infekčních onemocnění a HIV - přednášky
Ošetřovatelská péče v akutních a kritických stavech - Doplňkové prameny
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 1
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 2
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 3
Ošetřovatelská péče v geriatrii / Nursing care in geriatrics
Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví
Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví / Nursing care in gynecology and obstetrics
Ošetřovatelská péče v interních oborech 1 - cvičení
Ošetřovatelská péče v interních oborech 1 - přednášky
Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 - cvičení
Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 - přednášky
Ošetřovatelská péče v interních oborech 3 - cvičení
Ošetřovatelská péče v interních oborech 3 - přednášky
Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči
Ošetřovatelská péče v neurologii
Ošetřovatelská péče v neurologii - cvičení
Ošetřovatelská péče v neurologii / Nursing Care in Neurology
Ošetřovatelská péče v onkologii - cvičení
Ošetřovatelská péče v onkologii - přednášky
Ošetřovatelská péče v onkologii, v paliativní a hospicové péči / Nursing care in oncology, palliative and hospice care
Ošetřovatelská péče v ortopedii - cvičení
Ošetřovatelská péče v ortopedii - přednášky
Ošetřovatelská péče v pediatrii - cvičení
Ošetřovatelská péče v pediatrii - přednášky
Ošetřovatelská péče v psychiatrii - cvičení
Ošetřovatelská péče v psychiatrii - přednášky
Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 1 - cvičení
Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 1 - přednášky
Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 2 - cvičení
Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 2 - přednášky
Ošetřovatelské postupy 1
Ošetřovatelské postupy 1 (2011/2012)
Ošetřovatelské postupy 1_cv
Ošetřovatelské postupy 1_pr
Ošetřovatelské postupy 2
Ošetřovatelské postupy 2_cv
Ošetřovatelské postupy 2_pr
Ošetřovatelství v geriatrii_cv
Ošetřovatelství v geriatrii_pr
Ošetřovatelství v interních oborech
Ošetřovatelství_v_chirurgických_oborech
Patologická fyziologie
Patologie
Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1
Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 2
Právní aspekty v medicíně
pr_Preventivní medicína
Přednášky BMI
přednášky_1.modul
přednášky_2.modul
přednášky_3.modul
přednášky_4.modul
Reflexologie
Rozpis odborných asistentů
Skripta ošetřovatelské postupy
Sociální a zdravotní legislativa
Sociální psychologie
Sociální psychologie (SPZ)
Sociologie
SPECIFIKA PRÁCE SESTRY MANAŽERKY
Státní závěrečná zkouška
Státní závěrečná zkouška (BMI)
Studentská ošetřovatelská dokumentace
SZZ1_teorie ošetřovatelství
SZZ2_ošetřovatelská péče v klinických oborech
SZZ3_psychologie a sociologie
SZZ4 Základy informatiky a informační systémy ve zdravotnictví
SZZ5 Zdravotnická technika
SZZ6 Zdravotnický management a legislativa
SZZ7 Základy medicíny
SZZ_Harmonogram (BMI)
SZZ_HARMONOGRAM (BMT)
SZZ_HARMONOGRAM (VS)
SZZ_HARMONOGRAM (ZZ)
SZZ_praktická část
SZZ_teoretické
Teorie ošetřovatelství 1
Teorie ošetřovatelství 1 - kombi
Teorie ošetřovatelství 2
Učební materiály
Úvod do rehabilitačního ošetřovatelství_cvičení
Úvod do rehabilitačního ošetřovatelství_přednášky
Veřejné zdravotnictví_pr
Vybraná problematika veřejného zdravotnictví, podpora a ochrana zdraví
Vybrané kapitoly z medicíny (VKM1)
Vybrané kapitoly z medicíny 2
Vybrané kapitoly z první pomoci a krizového řízení (2016_Fejfarová)
Výzkum v ošetřovatelství
Základy biostatistiky
Základy edukační činnosti sestry
Základy lékařské mikrobiologie pro zdravotní sestry
Základy managementu v ošetřovatelství 1
Základy managementu v ošetřovatelství 2
Základy první pomoci - cvičení
Základy první pomoci - přednášky
Základy první pomoci - testy
Základy výživy jako prevence civilizačních nemocí