1 - Ošetřovatelství
  2 - Biomedicínská technika
  3 - Biomedicínské inženýrství
  4 - Mentor klinické praxe ošetřovatelství (2017)
  5 - Kurz CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ - SPECIFIKA PRÁCE SESTRY MANAŽERKY (2014)
  6 - ERASMUS
  7 - Specializace ve zdravotnictví
  8 - Specializované kurzy
  9 - Rozvrhy pro Všeobecnou sestru - Kombinovaná forma