1.teoretický_modul ()
2.teoretický_modul ()
3.teoretický_modul ()
4.teoretický_modul ()
Anatomie (ANEO, ANEZ, ANTT, ANET)
Bakalářská práce (BP)
Biofyzika,radiologie a technika nukleární medicíny (BFRT)
Dietetika (DITO)
Dějiny ošetřovatelství (DOS)
Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb (EKO)
Etika v biomedicínských oborech (EBO)
Etika v ošetřovatelství (ETI)
Filosofie a koncepční modely v ošetřovatelství (FKM)
Fyziologie (FYZO/FYTT)
Fyziologie ()
Hygiena a epidemiologie (HEP)
Hygiena a epidemiologie / Hygiene and epidemiology (HEP)
Informatika a výpočetní technika (IVT)
Klinická biochemie (KBO)
Klinická farmakologie (KFA)
Klinická hematologie (KHO)
Klinická propedeutika (KLPO)
Klinická psychologie (KPT)
Komunikace (KOM)
Komunikace ve zdravotnictví (KOMT)
Lékařská biofyzika a radiologie (BFR)
Lékařské přístroje a zařízení (LPZ)
Medicínská terminologie (LAT)
Metodologický seminář k bakalářské práci (SBC)
Mikrobiologie a imunologie (MIK)
Multikulturní ošetřovatelství (MOS)
Multikulturní ošetřovatelství 1 / Multicultural nursing 1 (MO1)
Multikulturní ošetřovatelství 2 / Multicultural nursing 2 (MO2)
Neodkladná péče v interních oborech 1 (NPI 1)
Neodkladná péče v interních oborech 2 (NPI2)
Obecná a vývojová psychologie (PSY)
Odborná ošetřovatelská praxe (OPX)
Odborná ošetřovatelská praxe individuální (OPXI)
Odborná praxe (ODPT)
Odborná praxe individuální (ODBI)
Odborná praxe individuální (OPI)
Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů (AP1, AP2, AP3)
Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů 1 / Nursing care in acute and critical states 1 (AP1)
Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů 2 / Nursing care in acute and critical states 2 (AP2)
Ošetřovatelská péče u infekčních onemocnění a HIV (INF)
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (OCH1, OCH2, OCH3)
Ošetřovatelská péče v geriatrii (GER)
Ošetřovatelská péče v geriatrii / Nursing care in geriatrics (GER)
Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví (OGY)
Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví / Nursing care in gynecology and obstetrics (OGY)
Ošetřovatelská péče v interních oborech (OI1, OI2, OI3)
Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči (KOP)
Ošetřovatelská péče v neurologii (NEU)
Ošetřovatelská péče v neurologii / Nursing Care in Neurology (NEU)
Ošetřovatelská péče v onkologii, paliativní a hospicové péči (ONK)
Ošetřovatelská péče v onkologii, v paliativní a hospicové péči / Nursing care in oncology, palliative and hospice care (OPH)
Ošetřovatelská péče v ortopedii (ORT)
Ošetřovatelská péče v pediatrii (OP1, OP2, OP3)
Ošetřovatelská péče v psychiatrii (PSI, NPPS)
Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech (VOB)
Ošetřovatelské postupy (OSP)
Patologická fyziologie (PFYZ)
Patologie (PAT)
Pedagogika pro ošetřovatelství (PDO)
Potřeby člověka a ošetřovatelský proces (POP)
Právní aspekty v medicíně (PAME)
Právní aspekty v ošetřovatelství (PRA)
Preventivní medicína (PME)
Rozvrhy ()
Sociální a zdravotní legislativa (SLZ)
Sociální psychologie (SOP)
Sociální psychologie (SPZ)
Sociologie (SOC*Z)
SPECIFIKA PRÁCE SESTRY MANAŽERKY ()
Státní závěrečná zkouška (BMI) (SZZ)
Státní závěrečná zkouška (BMT) (SZZ)
Státní závěrečná zkouška (VS) (SZZ)
Státní závěrečná zkouška (ZZ) (SZZ)
Teorie ošetřovatelství (TOS)
Trendy v biomedicínském inženýrství (BME)
Úvod do rehabilitačního ošetřovatelství (RHB)
Veřejné zdravotnictví (VZD)
Vybraná problematika veřejného zdravotnictví, podpora a ochrana zdraví (VZI)
Vybrané kapitoly z medicíny (VKM)
Vybrané kapitoly z medicíny (VKM1)
Vybrané kapitoly z první pomoci a krizové řízení (PPK)
Výzkum v ošetřovatelství (VOS)
Základy biostatistiky (ZBI)
Základy edukační činnosti sestry (ZED)
Základy managementu v ošetřovatelství (MAO)
Základy první pomoci v biomedicínských oborech (ZPPT)
Základy výživy jako prevence civilizačních nemocí ()