1 2 3
Partneři
Krajská nemocnice Liberec
Studijní materiály

Studijní plán programu Ošetřovatelství

1. Rok studia    
1-ZS Anatomie
1-ZS Fyziologie
1-ZS Pedagogika pro ošetřovatelství
1-ZS Medicínská terminologie
1-ZS Komunikace 1
1-ZS Informatika a výpočetní technika 1
1-ZS Obecná a vývojová psychologie 1
1-ZS Sociologie
1-ZS Dějiny ošetřovatelství
1-ZS Teorie ošetřovatelství 1
1-ZS Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1
1-ZS Ošetřovatelské postupy 1
1-ZS Odborná ošetřovatelská praxe 1
     
1-LS Patologie
1-LS Patologická fyziologie
1-LS Veřejné zdravotnictví
1-LS Preventivní medicína
1-LS Lékařská biofyzika a radiologie
1-LS Dietetika
1-LS Klinická biochemie
1-LS Klinická hematologie
1-LS Komunikace 2
1-LS Informatika a výpočetní technika 2
1-LS Sociální psychologie
1-LS Obecná a vývojová psychologie 2
1-LS Klinická propedeutika
1-LS Teorie ošetřovatelství 2
1-LS Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 2
1-LS Filozofie a koncepční modely v ošetřovatelství
1-LS Ošetřovatelské postupy 2
1-LS Odborná ošetřovatelská praxe 2
1-LS Odborná ošetřovatelská praxe individuální 1
2. Rok studia    
2-ZS Mikrobiologie a imunologie
2-ZS Klinická farmakologie
2-ZS Etika v ošetřovatelství
2-ZS Multikulturní ošetřovatelství 1
2-ZS Výzkum v ošetřovatelství 1
2-ZS Metodologický seminář k bakalářské práci
2-ZS Klinická psychologie 1
2-ZS Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 1
2-ZS Ošetřovatelská péče v interních oborech 1
2-ZS Ošetřovatelská péče v pediatrii 1
2-ZS Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů 1
2-ZS Odborná ošetřovatelská praxe 3
     
2-LS Hygiena a epidemiologie
2-LS Základy edukační činnosti
2-LS Multikulturní ošetřovatelství 2
2-LS Klinická psychologie 2
2-LS Výzkum v ošetřovatelství 2
2-LS Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 2
2-LS Ošetřovatelská péče v interních oborech 2
2-LS Ošetřovatelská péče v pediatrii 2
2-LS Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví
2-LS Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů 2
2-LS Odborná ošetřovatelská praxe 4
2-LS Odborná ošetřovatelská praxe individuální 2
3. Rok studia    
3-ZS Základy managementu v ošetřovatelství 1
3-ZS Právní aspekty v ošetřovatelství
3-ZS Sociální a zdravotnická legislativa 1
3-ZS Výzkum v ošetřovatelství 2
3-ZS Ošetřovatelská péče v interních oborech 3
3-ZS Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči
3-ZS Ošetřovatelská péče v geriatrii
3-ZS Ošetřovatelská péče v neurologii
3-ZS Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 1
3-ZS Ošetřovatelská péče v onkologii, paliativní a hospocivé péči
3-ZS Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů 3
3-ZS Odborná ošetřovatelská praxe 5
3-ZS Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 3
     
3-LS Základy managementu v ošetřovatelství 2
3-LS Sociální a zdravotnická legislativa 2
3-LS Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb
3-LS Paliativní a hospicová péče
3-LS Ošetřovatelská péče v psychiatrii
3-LS Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 2
3-LS Ošetřovatelská péče v ortopedii
3-LS Ošetřovatelská péče u infekčních onemocnění a HIV
3-LS Úvod do rehabilitačního ošetřovatelství
3-LS Odborná ošetřovatelská praxe 6
3-LS Státní závěrečná zkouška