Přihlásit
úřední deska

Úřední deska

Univerzita jako veřejná instituce informuje veřejnost, jak vyplývá ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, dále pak ze zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a z vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů. Na úřední desce Technická univerzita v Liberci zveřejňuje svá úřední sdělení a další dokumenty úřední povahy.

Výsledek volby děkana 9.6.2021
  1. Volební protokol ˆ 9.6.2021
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now