Přihlásit

AKTUALITY

Dočasné uzavření studijního oddělení

Z důvodu zápisů prvních ročníků bude studijní oddělení ve dnech 13. 9. - 16. 9. 2022 uzavřeno.

 

PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM 2021/2022

Podání žádosti o prospěchové stipendium za akademický rok 2021/2022 nejdéle do 16.9.2022 ZDE

 

ZMĚNY V ROZVRZÍCH 2022/2023

Upozorňujeme, že z důvodu rozvrhování podle nových akreditací a zařazování dalších vyučujících do výuky bude i nadále docházet k dílčím úpravám rozvrhů.

Pokud jste si tedy již předměty zapsali, zkontrolujte si prosím rozvrh ještě v září před zahájením výuky v novém akademickém roce.

Děkujeme za pochopení.

 

SAMOZÁPIS

Vážení studenti,

zápis do dalšího ročníku provedete po zpřístupnění elektronicky v termínu od 5. 9. do 19. 9. 2022.
Portál IS/Stag
     - Moje studium
     - Průběh studia
Dále vás hlášení navede.

Níže naleznete printscreeny k samozápisu z pohledu studenta  v pořadí 1-5.

Zápisové listy zašlete poštou nebo e-mailem.

  • Zápisový list A pro akademický rok 2021/2022 
  • Zápisový list B pro akademický rok 2022/2023

Při nezapsání se příjďte zapsat osobně na studijní oddělení vždy v čase od 8.00 do 13.00 hodin v termínech:

19. 9. 2022 pro bakalářský studijní obor Všeobecné ošetřovatelství a bakalářský studijní obor Radiologická asistence
20. 9. 2022 pro bakalářský studijní obor Zdravotnický záchranář, Biomedicínská technika a navazující magisterský obor Biomedicínské inženýrství.

Přejeme vám hodně štěstí a úspěšné zapsání do dalšího ročníku.

Málková, Čermáková

 

 

 

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now