Přihlásit

AKTUALITY

ZMĚNY V ROZVRZÍCH 2022/2023

Upozorňujeme, že z důvodu rozvrhování podle nových akreditací a zařazování dalších vyučujících do výuky bude i nadále docházet k dílčím úpravám rozvrhů.

Pokud jste si tedy již předměty zapsali, zkontrolujte si prosím rozvrh ještě během prvních tří týdnů v únoru před zahájením výuky v letním semestru.

Děkujeme za pochopení.

 

SAMOZÁPIS

Vážení studenti,

zápis do dalšího ročníku provedete po zpřístupnění elektronicky.
Portál IS/Stag
     - Moje studium
     - Průběh studia
Dále vás hlášení navede.

Níže naleznete printscreeny k samozápisu z pohledu studenta  v pořadí 1-5.

Zápisové listy zašlete poštou nebo e-mailem.

  • Zápisový list A pro akademický rok 2022/2023
  • Zápisový list B pro akademický rok 2023/2024

Při nezapsání se příjďte zapsat osobně na studijní oddělení vždy v čase od 8.00 do 13.00 hodin v termínech:

13. 9. 2023 pro bakalářský studijní obor Všeobecné ošetřovatelství a bakalářský studijní obor Radiologická asistence
14. 9. 2023 pro bakalářský studijní obor Zdravotnický záchranář, Biomedicínská technika a navazující magisterský obor Biomedicínské inženýrství.

Přejeme vám hodně štěstí a úspěšné zapsání do dalšího ročníku.

Málková, Čermáková

 

 

 

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now