Přihlásit
DOD 2021 Projektové dny TUL Fakulta VS_banner2020 ZZ_banner2020 RA_banner2020 BMT_banner2020 BMI_banner2020

Fakulta zdravotnických studií

Aktuální informace ohledně COVID-19

Vážené studentky, studenti, kolegyně a kolegové,

informace ohledně COVID-19 naleznete na stránkách FZS TUL - Úřední deska.

Další  informace naleznete na TUL - Úřední deska (COVID-19)

 

Fakulta zdravotnických studií (FZS) vznikla dnem 1. srpna 2016 transformací z Ústavu zdravotnických studií (ÚZS), ten byl ustanoven na půdě Technické univerzity v Liberci dnem 1. prosince 2004. Jeho vznik vyplynul ze zájmu Technické univerzity v Liberci akreditovat tříletou prezenční formu studia bakalářského studijního programu Ošetřovatelství.

Fakulta zdravotnických studií zajišťuje výuku ve studijních programech Ošetřovatelství, Biomedicínská technika, Zdravotnické záchranářství a Biomedicínské inženýrství. Od roku 2020 otevírá program Radiologická asistence. Řídí se Studijním a zkušebním řádem Technické Univerzity v Liberci.

Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří úspěšně absolvovali úplné střední všeobecné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání nelékařského směru, zakončené maturitní zkouškou, a následně splnili podmínky přijímacího řízení.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now