Přihlásit
2. kolo Budova F zachranarstvi obor sestra technici radiologie inzenyri

Fakulta zdravotnických studií

Fakulta zdravotnických studií zajišťuje výuku ve studijních programech Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství, Radiologická asistence, Biomedicínská technika a navazující Biomedicínské inženýrství. Řídí se Studijním a zkušebním řádem Technické univerzity v Liberci.

Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří úspěšně absolvovali úplné střední všeobecné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání nelékařského směru, zakončené maturitní zkouškou, a následně splnili podmínky přijímacího řízení.

 

   

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now