Přihlásit

Mapa stránek

 1. /
  1. Novinky
  2. Akce
  3. Uchazeči o studium
   1. Studijní oddělení
   2. Termíny přijímacího řízení
   3. Elektronická přihláška
   4. Bakalářské studijní programy
    1. Ošetřovatelství
    2. Specializace ve zdravotnictví
    3. Biomedicínská technika
   5. Navazující magisterský studijní program
    1. Biomedicínské inženýrství
   6. Den otevřených dveří
  4. Pro studenty
   1. Studijní oddělení
   2. Konzultační hodiny
   3. E-learning
   4. Studijní materiály
   5. Projekt MODOSE
   6. STAG
   7. Zahraniční mobility studentů
    1. Aktuality
    2. Erasmus+
    3. Zahraniční stáže formou letní školy
    4. Fond mobilit TUL
   8. Nabídka pro studenty
   9. Užitečné odkazy
    1. Koleje a Menzy
    2. Knihovny
    3. Liane
    4. Intranet
   10. Studijní plány
   11. Metodické manuály
   12. Státní závěrečná zkouška
   13. Odborné praxe
    1. Přehled a požadavky smluvních institucí
    2. Portál odborných praxí
   14. Formuláře
   15. Jsem prvák
   16. Akademická poradna a Centrum podpory
   17. Poradce studenta
   18. Rozpis SZZ
  5. Věda a výzkum
   1. Biomedicínské aplikace pro nanomateriály
   2. Projekty a granty
   3. Laboratoř biomedicínských technologií
   4. Laboratoř tkáňových kultur
   5. Konference a semináře
    1. Pozvánka na konferenci 40 let lůžkové stanice ARO Liberec
    2. X. Liberecká konference nelékařských oborů a XI. Studentská vědecká konference
    3. Jak proběhla konference na FZS TUL
    4. X. Liberecká konference nelékařských oborů a X. Studentská vědecká konference
    5. XI. Liberecká konference nelékařských oborů a XII. Studentská vědecká konference
   6. Publikační činnost
  6. Fakulta
   1. Děkanát
   2. Vědecká rada
    1. Vědecká rada
    2. Složení vědecké rady
    3. Usnesení
    4. Materiály pro projednání
   3. Akademický senát
    1. Složení a kontakty
    2. Pozvánky na zasedání
    3. Zápisy z jednání
    4. Volby do senátu
    5. Volba děkana
    6. Pracovní materiály
     1. 2019
     2. 2018
     3. 2017
   4. Kolegium děkana
   5. Akreditace
   6. Studijní oddělení
   7. Disciplinární komise
   8. Zaměstnanci
   9. Absolventi
   10. Kontaktní údaje
   11. Kde nás najdete
   12. Členové fakulty
  7. Úřední deska
   1. Vnitřní předpisy FZS
    1. Vnitřní předpisy fakulty
    2. Příkazy děkana
    3. Směrnice děkana
    4. Opatření děkana
    5. Oznámení
   2. Vnitřní předpisy TUL
   3. Výroční zprávy
   4. Strategické záměry a aktualizace
   5. Akreditované studijní programy
   6. Akreditované certifikované kurzy
   7. Výběrová řízení
   8. Nedoručené písemnosti
   9. Nedoručené písemnosti – archiv
   10. Přijímací řízení
  8. Ústavy
   1. Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
   2. Ústav klinických oborů a biomedicíny
   3. Muzeum ošetřovatelství a medicíny
  9. testgallery
  10. Konference
Hlavní partneři
 • AVVNZP
  AVVNZP
 • Nursing now
  Nursing now