Přihlásit

Mapa stránek

 1. /
  1. Novinky
  2. Akce
  3. Uchazeči o studium
   1. Studijní oddělení
   2. Termíny přijímacího řízení
   3. Elektronická přihláška
   4. Den otevřených dveří
   5. Bakalářské studijní programy
    1. Ošetřovatelství
    2. Zdravotnické záchranářství
    3. Biomedicínská technika
    4. Radiologická asistence
    5. Všeobecné ošetřovatelství
   6. Navazující magisterský studijní program
    1. Biomedicínské inženýrství
   7. Uchazeči
  4. Pro studenty
   1. Studijní oddělení
   2. Konzultační hodiny
   3. E-learning
   4. Studijní materiály
   5. Projekt MODOSE
   6. STAG
   7. Zahraniční mobility studentů
    1. Aktuality
    2. Erasmus+
    3. Zahraniční stáže formou letní školy
    4. Fond mobilit TUL
   8. Užitečné odkazy
    1. Koleje a Menzy
    2. Knihovny
    3. Liane
    4. Intranet
   9. Studijní plány
    1. Rozvrhy
   10. Metodické manuály
   11. Státní závěrečná zkouška
   12. Odborné praxe
    1. Přehled a požadavky smluvních institucí
    2. Portál odborných praxí
   13. Formuláře
   14. Akademická poradna a Centrum podpory
   15. Rozpis SZZ
   16. Okruhy ke SZZ
   17. Jsem prvák
    1. Informace pro prváky
    2. Kontakty a odkazy
  5. Věda a výzkum
   1. Vědecko-výzkumná činnost fakulty
   2. Laboratoře
   3. Projekty a granty fakulty
    1. Studentská grantová soutěž
    2. TAČR
    3. Projekty institucionální podpory
    4. Další projekty
   4. Konference a semináře
    1. Liberecká konference nelékařských oborů a Studentská vědecká konference
    2. Den duševního zdraví
    3. Spolupořádané konference a další konference
    4. Seznam doporučených konferencí
    5. X. Liberecká konference nelékařských oborů a XI. Studentská vědecká konference
    6. Jak proběhla konference na FZS TUL
    7. IX. Liberecká konference nelékařských oborů a X. Studentská vědecká konference
    8. XI. Liberecká konference nelékařských oborů a XII. Studentská vědecká konference
    9. XII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIII. Studentská vědecká konference
    10. Potvrzení registrace - Den duševního zdraví
    11. Pozvánka na konferenci 40 let lůžkové stanice ARO Liberec
    12. Den duševního zdraví na TUL: Osamělost duše v sítích
   5. Seznam doporučených časopisů
   6. Databáze vědy a výzkumu
   7. Projektové výzvy a odkazy
   8. Kontakty
   9. Sebeevaluační zpráva
   10. Transfer technologií
  6. Fakulta
   1. Děkanát
    1. Oddělení vědy a výzkumu
    2. Oddělení prevence a edukace
   2. Vědecká rada
    1. Vědecká rada
    2. Složení vědecké rady
    3. Usnesení
    4. Materiály pro projednání
     1. 2019
     2. 2018
   3. Akademický senát
    1. Složení a kontakty
    2. Pozvánky na zasedání
    3. Zápisy z jednání
    4. Volby do senátu
    5. Volba děkana
    6. Pracovní materiály
     1. 2019
     2. 2018
     3. 2017
   4. Kolegium děkana
   5. Akreditace
   6. Studijní oddělení
   7. Disciplinární komise
   8. Zaměstnanci
   9. Absolventi
   10. Kontaktní údaje
   11. Kde nás najdete
   12. Členové fakulty
  7. Úřední deska
   1. Vnitřní předpisy FZS
    1. Vnitřní předpisy fakulty
    2. Příkazy děkana
    3. Směrnice děkana
    4. Opatření děkana
    5. Oznámení
   2. Vnitřní předpisy TUL
   3. Výroční zprávy
   4. Strategické záměry a aktualizace
   5. Akreditované studijní programy
   6. Akreditované certifikované kurzy
   7. Výběrová řízení
   8. Nedoručené písemnosti
   9. Nedoručené písemnosti – archiv
   10. Přijímací řízení
  8. Ústavy
   1. Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
    1. O ústavu
    2. Laboratoře
    3. Fotogalerie
   2. Ústav klinických oborů a biomedicíny
    1. O ústavu
    2. Laboratoře
    3. Fotogalerie
   3. Laboratoře
   4. Muzeum ošetřovatelství a medicíny
  9. testgallery
  10. Konference
Hlavní partneři
 • AVVNZP
  AVVNZP
 • Nursing now
  Nursing now