Přihlásit

Mapa stránek

 1. /
  1. Novinky
  2. Akce
  3. Uchazeči
   1. Studijní oddělení
   2. Termíny přijímacího řízení
   3. Elektronická přihláška
   4. Den otevřených dveří
   5. Bakalářské studijní programy
    1. Zdravotnické záchranářství
    2. Biomedicínská technika
    3. Radiologická asistence
    4. Všeobecné ošetřovatelství
   6. Navazující magisterský studijní program
   7. Uchazeči
   8. Akademická poradna a Centrum podpory
  4. Pro studenty
   1. AKTUALITY
   2. Studijní oddělení
   3. Formuláře
   4. Jsem prvák
    1. Informace pro prváky
    2. Kontakty a odkazy
   5. Ročníkoví vedoucí - konzultační hodiny
   6. STAG
   7. E-learning
   8. Zahraniční mobility studentů
    1. Aktuality
    2. Partneři
    3. Erasmus+
    4. Letní školy
    5. Blended Intensive Programme
   9. Užitečné odkazy
    1. Koleje a Menzy
    2. Knihovny
    3. Liane
    4. Intranet
   10. Studijní plány
   11. Odborné praxe
    1. Přehled a požadavky smluvních institucí
    2. Portál odborných praxí
    3. Stipendia
    4. Kurzy
    5. Deníky odborné praxe
     1. Všeobecné ošetřovatelství
     2. Zdravotnické záchranářství
     3. Radiologická asistence
     4. Biomedicínská technika
     5. Biomedicínské inženýrství
   12. Metodické manuály
   13. Státní závěrečná zkouška
   14. Rozpis SZZ
   15. Okruhy ke SZZ
   16. Akademická poradna a Centrum podpory
  5. Věda a výzkum
   1. Vědecko-výzkumná činnost fakulty
   2. Laboratoře
   3. Projekty a granty fakulty
    1. Studentská grantová soutěž
    2. TAČR
    3. Projekty institucionální podpory
    4. Další projekty
   4. Konference a semináře
    1. Liberecká konference nelékařských oborů a Studentská vědecká konference
    2. Den duševního zdraví
    3. Spolupořádané konference a další konference
    4. X. Liberecká konference nelékařských oborů a XI. Studentská vědecká konference
    5. Jak proběhla konference na FZS TUL
    6. IX. Liberecká konference nelékařských oborů a X. Studentská vědecká konference
    7. XI. Liberecká konference nelékařských oborů a XII. Studentská vědecká konference
    8. XII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIII. Studentská vědecká konference
    9. Potvrzení registrace - Den duševního zdraví
    10. Pozvánka na konferenci 40 let lůžkové stanice ARO Liberec
    11. Den duševního zdraví na TUL: Osamělost duše v sítích
    12. XII. konference obsahová část
    13. Trendy v biomedicínském inženýrství
    14. XIII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIV. Studentská vědecká konference
    15. XIV. Konference FZS TUL
   5. Seznam doporučených časopisů
   6. Databáze vědy a výzkumu
   7. Projektové výzvy a odkazy
   8. Sebeevaluační zpráva
   9. Transfer technologií
  6. Fakulta
   1. Děkanát
    1. Oddělení vědy a výzkumu
    2. Oddělení IT a simulační techniky
   2. Vědecká rada
    1. Vědecká rada
    2. Složení vědecké rady
    3. Usnesení
    4. Materiály pro projednání
     1. 2019
     2. 2018
   3. Akademický senát
    1. Složení a kontakty
    2. Pozvánky na zasedání
    3. Zápisy z jednání
    4. Volby do senátu
    5. Volba děkana
    6. Pracovní materiály
     1. 2024
     2. 2023
     3. 2022
     4. 2021
     5. 2020
     6. 2019
     7. 2018
     8. 2017
   4. Kolegium děkana
    1. Zápisy - kolegium děkana
    2. Zápisy - vedení fakulty
   5. Akreditace
    1. Smlouvy o zajištění
    2. Žádost o prodloužení ZZ 2023
   6. Studijní oddělení
   7. Disciplinární komise
   8. Zaměstnanci
   9. Kontaktní údaje
   10. Kde nás najdete
   11. Členové fakulty
  7. Úřední deska
   1. Vnitřní předpisy FZS
    1. Vnitřní předpisy fakulty
    2. Příkazy děkana
    3. Směrnice děkana
    4. Opatření děkana
    5. Oznámení
   2. Vnitřní předpisy TUL
   3. Výroční zprávy
   4. Strategické záměry a aktualizace
   5. Akreditované studijní programy
   6. Výběrová řízení
   7. Nedoručené písemnosti
   8. Nedoručené písemnosti – archiv
   9. Přijímací řízení
  8. Ústavy
   1. Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
    1. O ústavu
    2. Laboratoře
    3. Fotogalerie
   2. Ústav klinických oborů a biomedicíny
    1. O ústavu
    2. Laboratoře
    3. Fotogalerie
   3. Oddělení vědy a výzkumu v oblasti biomedicínských aplikací
    1. O nás
    2. Zaměstnanci
    3. Zaměření
    4. Laboratoře a vybavení
    5. Současné projekty
    6. Spolupráce
    7. Publikace
   4. Laboratoře
   5. Muzeum ošetřovatelství a medicíny
  9. testgallery
  10. Konference
  11. DOD
  12. Představení fakulty
  13. FAQ
  14. Virtuální prohlídka
  15. Live stream
Hlavní partneři
 • AVVNZP
  AVVNZP
 • Nursing now
  Nursing now