Přihlásit

13. 6. 2019: Slavnostní promoce absolventů

Promováni budou absolventi studijního programu Ošetřovatelství v prezenční a kombinované formě studia a studijních programů Specializace ve zdravotnictví, Biomedicínská technika, Biomedicínské inženýrství v prezenční formě studia.

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now