Přihlásit

Strategické oblasti VaV

Vědecko-výzkumné aktivity FZS TUL vycházejí z dlouhodobého záměru TUL. Jsou řešeny ty aktivity, které jsou aktuální vzhledem k problémům v určitých oblastech zdravotnictví.

Vědecko-výzkumná činnost je založena na velmi úzké spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec a dalšími zdravotnickými zařízeními v rámci celé ČR, se kterými FZS TUL dlouhodobě spolupracuje a společně řeší projekty a výzkumnou činnost. Další část spolupráce je směrována do zahraničí.

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now