Přihlásit

ZAMĚŘENÍ VÝZKUMU NA FAKULTĚ

Vědecko-výzkumné aktivity FZS TUL vycházejí z dlouhodobého záměru TUL. Jsou řešeny ty aktivity, které jsou aktuální vzhledem k problémům v určitých oblastech zdravotnictví. Vědecko-výzkumná činnost je založena na velmi úzké spolupráci s KNL a dalšími zdravotnickými zařízeními v rámci celé ČR, se kterými FZS TUL dlouhodobě spolupracuje a společně řeší projekty a výzkumnou činnost. Další část spolupráce je směrována do zahraničí.

Rozvoj vědecko-výzkumné činnosti FZS TUL je primárně orientován do následujících oblastí:

1) Nové typy nanovlákenných materiálů
Nové typy nanovlákenných anorganických a hybridních (organicko-anorganických) materiálů s imobilizovanými biomolekulami nebo látkami, které zamezují množení mikroorganismů. Uplatnění nových typů nanovlákenných materiálů směřuje do oblasti ošetřování a léčby chronických ran a popálenin. V rámci tohoto směru výzkumné činnosti FZS velmi úzce spolupracuje s mnoha nemocničními zařízeními, SÚKL a SZÚ v rámci preklinického a klinického testování těchto materiálů.

2) Prevence infekcí
Syntéza a aplikace vrstev (připravených metodou sol-gel) na různé typy materiálů, které se používají v nemocničních a dalších zařízeních, určených k zamezení šíření mikroorganismů. Primárním cílem je snížení výskytu a šíření nozokomiálních infekcí. Jedná se o aplikaci vrstev, které svým chemickým složením omezí adhezi bakterií, plísní, virů, ale i vyšších organismů. V rámci této výzkumné činnosti FZS spolupracuje s nemocničními zařízeními a SZÚ v rámci testování cytotoxicity připravených vrstev.

3) Omezení tvorby biofilmu
Vývoj a aplikace speciálních vrstev na plastové povrchy močových či žilních katetrů, nasogastrických sond nebo bronchoskopů, které omezí (sníží) výskyt biofilmu se zřetelem na netoxičnost a stabilitu povrchové úpravy. Studium a testování tvorby biofilmu různými metodami – vývoj a postupné zavádění testovacích metod v mikrobiologické laboratoři. V rámci tohoto směru FZS spolupracuje s vybranými nemocničními odděleními, SZÚ a SÚKL v rámci preklinického a klinického testování těchto materiálů.

4) Vývoj nanomateriálů pro regulovaný srůst tkání
Vývoj a testování nanovlákenného materiálu, který zamezí předčasný srůst tkání, zejména v chirurgii. Tento výzkumný směr je řešen ve spolupráci s KNL – chirurgické centrum.

Ve výše uvedených oblastech vědecko-výzkumné činnosti jsou k dispozici výsledky výzkumné činnosti, kterou zajišťuje tým specialistů a odborníků v daných oblastech. Některé výzkumné aktivity jsou podpořeny grantovými projekty.

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now