Přihlásit

Fakulta zdravotnických studií (FZS) vznikla dnem 1. srpna 2016 transformací z Ústavu zdravotnických studií (ÚZS), ten byl ustanoven na půdě Technické univerzity v Liberci dnem 1. prosince 2004. Jeho vznik vyplynul ze zájmu Technické univerzity v Liberci akreditovat tříletou prezenční formu studia bakalářského studijního programu Ošetřovatelství.

Fakulta zdravotnických studií (Ústav zdravotnických studií) zajišťuje výuku ve studijních programech Ošetřovatelství, Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství. Od roku 2015 otevírá program Specializace ve zdravotnictví. Řídí se Studijním a zkušebním řádem Technické Univerzity v Liberci.

Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří úspěšně absolvovali úplné střední všeobecné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání nelékařského směru, zakončené maturitní zkouškou, a následně splnili podmínky přijímacího řízení.

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now