Přihlásit

Proběhlo setkání s poskytovateli zdravotních služeb

Minulý týden proběhlo v univerzitní aule setkání části poskytovatelů zdravotních služeb, se kterými Fakulta zdravotnických studií spolupracuje, se studenty a zástupci naší fakulty. V první části setkání měli zastupitelé jednotlivých nemocnic možnost prezentovat se našim studentům jako účastníkům praxe i potenciálním zaměstnancům. Toho využili nejen při svých prezentacích, ale i prostřednictvím stánků umístěných v předsálí.

Odpoledne pak pokračovalo jednání již v komornějším duchu přímo na fakultě za přítomnosti děkana prof. MUDr. Karla Cvachovce, CSc., MBA a proděkanky pro vzdělávací a pedagogickou činnost Mgr. Marie Froňkové. Hosté byli seznámeni s plány fakulty, s podrobnostmi týkajícími se praxí našich studentů v jejich zařízeních a mohli se zúčastnit diskuze.

Na závěr setkání měli všichni hosté možnost navštívit učebny a laboratoře fakulty, seznámit se s vybavením a prohlédnout si fakultní sanitní vůz.


4. 11. 2019
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now