Přihlásit

Kolegium děkana

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA Děkan
Mgr. Marie Froňková Proděkan pro vzdělávací a pedagogickou činnost
prof. Ing. Aleš Richter, CSc. Proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost
pověřena: Mgr. Marie Froňková
Proděkan pro vnější a zahraniční vztahy
Ing. Lenka Kozáková Tajemník fakulty
Mgr. Martin Krause, DiS. Předseda senátu

 

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now