Přihlásit

O ústavu

Ústav zajišťuje velmi kvalitní a zejména praktickou výuku předmětů týkajících se ošetřovatelství a neodkladné péče pro všechny studijní programy.

Jedná se například o předměty: neodkladná péče a ošetřovatelské postupy v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči, neodkladná péče v neurologii (dále v chirurgických oborech, v ortopedii, psychiatrii, v geriatrii, v ortopedii, ale také je zde například vyučována neodkladná péče v komunitní a domácí péči atd.).

Z ošetřovatelských předmětů ústav zajišťuje výuku předmětů: úvod do rehabilitačního ošetřovatelství, multikulturní ošetřovatelství, ošetřovatelské postupy, ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů, ale také základy managementu a krizový management nebo filozofie a koncepční modely v ošetřovatelství.

Laboratoře jsou vybaveny mnoha výukovými modely a simulačnímu figurínami. Pro co nejefektivnější výuku fakulta již v roce 2010 pořídila celotělové pacientské simulátory od firmy Laerdal a nadále pořizuje ty nejmodernější figuríny. Nyní jsou laboratoře celkem vybaveny třemi celotělovými pacienty SimMann 3G, 2x simulátorem SimJunior a dále SimBaby a NursingBaby. Tyto figuríny společně s dalším vybavením laboratoří umožňují nácvik simulovaných situací, kdy je skupina 3-4 studentů ponechána u figuríny a musí řešit úkony zachraňující život. Tyto zkušenosti jsou v praxi k nezaplacení.

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now