Přihlásit

XIV. Konference FZS TUL

Základní informace / Basic information:
Termín/Date: 19. dubna 2023, 8:30 hodin / 19th April 2023, at 8:30 AM
Téma/Theme: Nové vize / New visions
Jednací jazyky/Conference Languages: čeština, angličtina / Czech, English
Forma/Form: Prezenční / Physical participation
Přihlašování pro pasivní účastníky bylo již ukončeno. 
Přihlašování pro studenty FZS TUL je možné zde (do 17.4., do 12:00).

 

O konferenci:

Konference na téma Nové vize v teorii a praxi vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí je určena odborné veřejnosti z oblasti zdravotnictví, školství a legislativy. Koná se pod záštitou rektora TUL doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc., ředitele Krajské nemocnice Liberec MUDr. Richarda Lukáše, PhD., MUDr. Luďka Kramáře, MBA, ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a Mgr. Vladimíra Richtera, člena Rady Libereckého kraje pro resort zdravotnictví.

 

Jsme přesvědčeni, že současná neutěšená personální situace nelékařských profesí nemůže být úspěšně řešena bez zásahu do fungování vzdělávacích institucí. Věříme, že i do budoucna by se setkávání zainteresovaných z oblastí školství, zdravotnické praxe a legislativy mohla stát cestou k dosažení pozitivních změn.

 

Konference je registrována Českou asociací sester pod číslem 112/2023.

 

Program konference:
 1. Program konference ˆ 6.3.2023

 

 

 

Informace ke konferenci

 

Místo konání / Location of the event:
Technická univerzita v Liberci
Fakulta zdravotnických studií
Studentská 2, 461 17 Liberec 1
Aula, budova G

Doprava:
Autobusové spojení (linky č. 29, 19, 15): Fügnerova – Technická univerzita
GPS: 50° 46' 24.396507" N, 15° 4' 25.294075" E

 

Kontakt / Contact:

Mgr. Kateřina Prstková

konference.fzs@tul.cz

tel.: +420 485 35 3775

 

Vědecký výbor / Scientific board: 
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. PhDr. Eva Procházková, PhD.
prof. Ing. Aleš Richter, CSc. Mgr. Zuzana Paukertová  

 

Organizační výbor / Organization board:
Mgr. Magda Holá, DiS. Mgr. Hana Křovinová  a další členové FZS TUL
Mgr. Kateřina Prstková Bc. Josef Erben  
Ing. Lenka Kozáková Ing. Dagmar Balcarová  

 

Pasivní účast / Passive participation:
 • Registrace (včetně uhrazení poplatku): 1.4.2023.
 • Přihlašování pro studenty FZS TUL je možné zde (do 17.4., do 12:00).
 • Poplatek: 300 Kč při předchozí registraci v e-shopu. Na místě 400Kč.
 • Zaměstnanci TUL ani studenti FZS TUL poplatek nehradí.

 

Sponzoři / The sponsors:
HELAGO-CZ s.r.o

   

Těšíme se na zajímavé příspěvky a setkání s Vámi.

Hlavní partneři
 • AVVNZP
  AVVNZP
 • Nursing now
  Nursing now