Přihlásit

Trendy v biomedicínském inženýrství

O konferenci / About the conference

Konference Trendy v BMI navazuje na původní seminář slovenských a českých vědeckých pracovišť v oblasti biomedicínského inženýrství. Cílem konference je přátelské setkání kolegů z oboru, výměna nápadů, odborné fórum a navázání spolupráce.

 

Trends in BME conference build of the original seminar of Slovak and Czech scientific institutions in the field of biomedical engineering. The goal of the conference is a friendly meeting of colleagues from the field, exchange of ideas, professional forum and possible collaborations.

 

Termín konference / date of conference: 21-23. září 2021.

 

Témata konference / topics of the conference:

 • biomedical engineering
 • medical devices
 • biomedicine related technology
 • biomedicine related modelling and research
 • training of biomedical engineers and technicians

 

 

Místo konání / Location of the venue

Technická univerzita v Liberci

Fakulta zdravotnických studií

Studentská 2, 461 17 Liberec 1

budova G

www.fzs.tul.cz

 

Ubytování:
Nabídka ubytování blízko místa konání v dochozí vzdálenosti, můžete ale využít i dle vlastní volby.
https://letniubytovani.tul.cz/
https://www.hotelujezirka.cz/
http://www.interhostel.cz/
https://bilymlynliberec.cz/penzion/
https://www.pytloungrandhotelimperial.cz/cs/
https://www.pytlouncityboutiquehotel.cz/cs/

Kontakty / Contacts

trendybmi@tul.cz

 

Vědecký výbor / Scientific board

 prof. Ing. Aleš Richter, CSc.

prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.

 doc. Ing. Mariana Beňová, Ph.D.

doc. Ing. Branko Babušiak, Ph.D.

doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

 doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.

Ing. Jan Havlík, Ph.D.

 Ing. Jiří Chmelík, Ph.D.

Ing. Roman Radil, Ph.D.

Ing. Maroš Šmondrk, Ph.D.

Ing. Marek Schnitzer, Ph.D.

Ing. Jan Morava

 

Organizační výbor / Organization board

Ing. Vojtěch Lindauer

prof. Ing. Aleš Richter, CSc.

Mgr. Magda Holá, DiS.

Ing. Lenka Kozáková

Ing. Simona Nevyhoštěná

Ing. Tomáš Souček

Ing. Barbora Klíčová

Bc. Josef Erben

Markéta Jánská

 

Aktivní účast / Active participation

Přihlášení na konferenci: eshop

Poplatek: 4000,- CZK

Termín platby: 28.7.2021

 

Pokyny pro autory / Instruction for authors

Příspěvky zpracujte podle formátu pro časopis Lékař a technika (Clinician and technology).

jazyk příspěvků: slovenština, čeština, angličtina

Bude vydán recenzovaný sborník aktivně prezentovaných příspěvků.

Zasílání příspěvků pomocí redakčního systému časopisu LaT zde (při submission vybrat section "Trends in Biomedical Engineering (Full Text)".


Harmonogram:

 • 28.5. zaslání abstraktů
 • 28.6. zaslání celého příspěvku
 • 6.9. zaslání finálního příspěvku (po poznámkách recenzenta) + zaplacení příspěvku
 • 21-23.9.2021 konání konferece

 

Program konference

 

Šablona příspěvku
 1. Šablona příspěvku ˆ 28.4.2021

 

Sponzoři / The sponsors
 

 

Těšíme se na zajímavé příspěvky a setkání s Vámi.

 

 
 
 
 
Hlavní partneři
 • AVVNZP
  AVVNZP
 • Nursing now
  Nursing now