Přihlásit

9. 12. 2021: XIII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIV. Studentská vědecká konference

Fakulta zdravotnických studií TUL si vás dovoluje pozvat na konferenci určenou zejména pro nelékařské zdravotnické pracovníky a studenty.

Téma/Theme: Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech / Multidisciplinary cooperation in the non-physician healthcare professions

Jednací jazyky/Conference Languages: čeština, slovenština, angličtina / Czech, Slovak, English

Forma/Form: Hybridní - lze zvolit prezenční či online účast (nutné specifikovat v přihlášce). Případnou změnu budeme řešit dle aktuální epidemiologické situace. /Hybrid - physical or virtual attendance (please specify in the application form). The form can be changed based on the current epidemiological situation.

Bližší inormace, pozvánku a program naleznete postupně zde.

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now