Přihlásit

XIII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIV. Studentská vědecká konference

POZOR ZMĚNA

Dovolujeme si Vám oznámit, že konference se vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace uskuteční dne 9. prosince 2021 online formou.

 

Abychom předešli případným technickým výpadkům a tím narušení hladkého průběhu konference, dovolujeme si požádat aktivní účastníky o zaslání prezentace s vloženou zvukovou stopou v délce 15 min na e-mailovou adresu konference.fzs.2021@tul.cz, a to v termínu do 6. prosince do 12 hod. 
Příspěvek bude v uvedený čas po dobu 15 min streamován. Poté bude 5minutový prostor na dotazy a komentáře, které budou moderovat předsedové komisí jednotlivých tematických sekcí.

 

Děkujeme za pochopení,
Organizační výbor konference

 

Základní informace / Basic information:
Termín/Date: 9. prosince 2021, 8:30
Téma/Theme: Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech /
                           Multidisciplinary cooperation in the non-physician healthcare professions
Jednací jazyky/Conference Languages: čeština, slovenština, angličtina

Forma/Form: Online

For further information in English please see English websites or contact Kateřina Prstková (contact below).

 

O konferenci / About the Conference:

Fakulta zdravotnických studií TUL si Vás dovoluje pozvat na konferenci určenou zejména pro nelékařské zdravotnické pracovníky a studenty. Tématem je Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech.

 

Konferenci pořádá Fakulta zdravotnických studií TUL pod záštitou rektora TUL doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc., ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA, ředitele Krajské nemocnice Liberec MUDr. Richarda Lukáše, PhD., ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje MUDr. Luďka Kramáře, velitele, 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany plk. gšt. Ing. Martina Fokta, primátora statutárního města Liberec Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc a hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.

 

Konference je registrována Českou asociací sester pod číslem 208/2021.

 

Informace ke konferenci

 

Program konference / Program of the Conference:

Tématické okruhy konference / Conference Sub-Themes:
Ošetřovatelství
Urgentní medicína a zdravotnické záchranářství
Vzdělání a edukace v nelékařských zdravotnických oborech
Výzkum v nelékařských zdravotnických oborech
Biomedicína, radiologie a nové technologie
Management ve zdravotnictví

 

Místo konání / Location of the event:
Technická univerzita v Liberci
Fakulta zdravotnických studií
Studentská 2, 461 17 Liberec 1
Aula, budova G

Doprava:
Autobusové spojení (linky č. 29, 19, 15): Fügnerova – Technická univerzita
GPS: 50° 46' 24.396507" N, 15° 4' 25.294075" E

 

Kontakt / Contact:

Mgr. Kateřina Prstková

konference.fzs.2021@tul.cz

tel.: +420 485 35 3775

 

Vědecký výbor / Scientific board:
prof. Ing. Aleš Richter, CSc. (předseda) Ing. Roman Tandlich, Ph.D. MUDr. Věra Špatenková, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. doc. MUDr. František Duška, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH
Mgr. Zuzana Paukertová MUDr. Igor Richter, Ph.D. dr Anna Kołcz
prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs  dr Paweł Gawłowski
doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D. prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.  Mgr. Ing. Jan Rybář, Ph.D.

 

Organizační výbor / Organization board:
Mgr. Magda Holá, DiS. Mgr. Kateřina Prstková Ing. Tomáš Souček
Markéta Jánská Bc. Josef Erben Mgr. Tomáš Dudich
Ing. Lenka Kozáková Ing. Simona Knoppová a další členové FZS TUL

 

Aktivní účast / Active participation:

Registrace: do 15. 9. 2021 (včetně zaslání abstraktu).

Informace o přijetí příspěvku: do 30. 9. 2021.

Přihlášení na konferenci: elektronicky zde.

Poplatek: aktivní účastníci poplatek nehradí.

 

Pasivní účast / Passive participation:

Registrace: do 30. 11. 2021 (včetně uhrazení poplatku).

Přihlášení na konferenci: elektronicky zde

Poplatek: 400 Kč (při prezenční i online účasti).

Zaměstnanci TUL poplatek nehradí. Studenti FZS TUL se na konferenci nepřihlašují.

 

Pokyny pro autory / Instruction for authors:

Bude vydán recenzovaný sborník aktivně prezentovaných příspěvků.

 

Zpracování příspěvku (abstraktu): příspěvek prosím vložte dle níže uvedených pokynů do šablony a následně jej odešlete při přihlášení na koferenci.

Délka příspěvku: 15 minut + 5 minut diskuze.

Formátování: písmo Times New Roman, 12 b., řádkování 1,5 b., formát přednastaven.

Citace literatury: prosíme o zpracování dle Metodiky zpracování bibliografických citací.

 

Šablony

 

Sponzoři / The sponsors:

HELAGO-CZ s.r.o

Olympus Czech Group, s.r.o.

  

Těšíme se na zajímavé příspěvky a setkání s Vámi.

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now