Přihlásit

AKTUALITY

ZMĚNY V ROZVRZÍCH 2021/2022

Upozorňujeme, že z důvodu rozvrhování podle nových akreditací a zařazování dalších vyučujících do výuky bude i nadále docházet k dílčím úpravám rozvrhů.

Pokud jste si tedy již předměty zapsali, zkontrolujte si prosím rozvrh ještě v září před zahájením přednášek v novém akademickém roce. Děkujeme za pochopení.

 

 

.

 

SAMOZÁPIS

Vážení studenti,

od 1. 9. 2021 do 19. 9. 2021 se můžete ON-LINE zapsat do dalšího ročníku.

Zápis do dalšího ročníku provedete elektronicky:
Portál IS/Stag
- Moje studium
- Průběh studia
Dále vás hlášení navede.

Níže naleznete printscreeny k samozápisu z pohledu studenta  v pořadí 1-5.

Zápisové listy zašlete poštou nebo e-mailem.

Při nezapsání se příjďte zapsat osobně na studijní oddělení,
obory Radiologická asistence, Všeobecné ošetřovatelství
20. 9. 2021  8.00-13.00 hod.

obory Zdravotnické záchranářství, Biomedicínská technika, Biomedicínské inženýrství
21. 9. 2021 8.00-13.00 hod.

viz Příkaz děkana 1/2021 zde


Přejeme vám hodně štěstí a úspěšné zapsání do dalšího ročníku.

Málková, Čermáková

 

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now