Přihlásit

AKTUALITY

SAMOZÁPIS

Vážení studenti,

zápis do dalšího ročníku provedete po zpřístupnění elektronicky.
Portál IS/Stag
     - Moje studium
     - Průběh studia
Dále vás hlášení navede.

Níže naleznete printscreeny k samozápisu z pohledu studenta  v pořadí 1-5.

PODEPSANÉ zápisové listy zašlete  e-mailem své studijní referentce.

  • Podepsaný zápisový list A pro akademický rok 2022/2023
  • Podepsaný zápisový list B pro akademický rok 2023/2024

renata.cermakova@tul.cz pro studijní programy:

- Všeobecné ošetřovatelství
- Biomedicínská technika
- Biomedicínské inženýrství

marcela.malkova@tul.cz pro studijní programy:

- Zdravotnické záchranářství
- Radiologická asistence

Při nezapsání se příjďte zapsat osobně na studijní oddělení ve dnech:

13. 9. 2023 v čase od 8.00 do 13.00 hodin pro bakalářský studijní obor Všeobecné ošetřovatelství a bakalářský studijní obor Radiologická asistence
14. 9. 2023 v čase od 8.00 do 13.00 hodin pro bakalářský studijní obor Zdravotnický záchranář, Biomedicínská technika a navazující magisterský obor Biomedicínské inženýrství.

Přejeme vám hodně štěstí a úspěšné zapsání do dalšího ročníku.

Málková, Čermáková

 

 

 

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now