Přihlásit

AKTUALITY

ZMĚNY V ROZVRZÍCH 2021/2022

Upozorňujeme, že z důvodu rozvrhování podle nových akreditací a zařazování dalších vyučujících do výuky bude i nadále docházet k dílčím úpravám rozvrhů.

Pokud jste si tedy již předměty zapsali, zkontrolujte si prosím rozvrh ještě v září před zahájením přednášek v novém akademickém roce. Děkujeme za pochopení.

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

Úřední hodiny studijního oddělení během práznin neplatí. Osobní schůzky jsou i nadále možné pouze po telefonické domluvě či potvrzení termínu e-mailem.

 

PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

Žádost o prospěchové stipendium si podávejte elektronicky (Portál IS/Stag - Moje studium - Studentské žádosti), do přílohy vložte Zápisový list A za akademický rok 2020/2021 (vytisknete v osobní kartě) ŽÁDOST

V elektronické žádosti uveďte aritmetický průměr za akademický rok 2020/2021 a správné číslo bankovního účtu (musíte mít zadané ve Stagu). Žádost si podejte od 01. 09. 2021 do 17. 09. 2021.

Prospěchové stipendium upravuje Směrnice děkana č. 2/2017. SMĚRNICE

.

PŘEDZÁPIS

Vážení studenti,

připomínáme, že proběhl předzápis (informaci naleznete na titulní stránce portálu IS/STAG) - předběžný zápis předmětů na zimní a letní semestr akademického roku 2021/22.

Na základě Příkazu rektora č.3/2021 a v souladu s harmonogramem IS/STAG pro akademický rok 2021/22 je stanoven termín předběžného zápisu na zimní a letní semestr akademického roku 2021 takto:

5. června 2021 od 8.00 do 15.59 pouze pro studenty FP, FUA a FZS a od 28. srpna do 19. září 2021 pro všechny studenty TUL.

Předměty z 1. ročníku si nemůžete zapsat, jsou blokovány pro 1. ročníky.
Odblokovány pro zápis budou na začátku září, informace obdržíte přes školní e-mail.
Při zápisu s těmito "nezapsanými" předměty a kredity počítejte a řádně si sečtětě všechny kredity.
Doporučujeme si zapsat 60 kreditů na celý akademický rok.

 

SAMOZÁPIS

Vážení studenti,

od 1. 9. 2021 do 19. 9. 2021 se můžete ON-LINE zapsat do dalšího ročníku.

Zápis do dalšího ročníku provedete elektronicky:
Portál IS/Stag
- Moje studium
- Průběh studia
Dále vás hlášení navede.

Níže naleznete printscreeny k samozápisu z pohledu studenta  v pořadí 1-5.

Zápisové listy zašlete poštou nebo e-mailem.

Při nezapsání se příjďte zapsat osobně na studijní oddělení,
obory Radiologická asistence, Všeobecné ošetřovatelství
20. 9. 2021  8.00-13.00 hod.

obory Zdravotnické záchranářství, Biomedicínská technika, Biomedicínské inženýrství
21. 9. 2021 8.00-13.00 hod.

viz Příkaz děkana 1/2021 zde


Přejeme vám hodně štěstí a úspěšné zapsání do dalšího ročníku.

Málková, Čermáková

 

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now