Přihlásit

Den otevřených dveří Kliniky kardiologie IKEM

Ve středu 13. března se studenti 2. ročníku oboru Biomedicínská technika a prvního ročníku Biomedicínské inženýrství účastnili exkurze na 3. Dni otevřených dveří Kliniky kardiologie IKEM. Informace o akci zprostředkovali studenti Pavla Mušková, 1. ročník oboru BMI a Jaromír Fabián, 2. ročník oboru BMT.

„Program byl nabitý, v jeho průběhu jsme si poslechli 6 velice zajímavých přednášek od špičkových odborníků v oboru kardiologie. Také jsme měli možnost se z pohodlí Kongresového sálu IKEM podívat elektronicky a online do tří různých operačních sálů, ve kterých jsme viděli několik z rutinních zákroků prováděných na klinice a komentovaných přímo ordinujícími lékaři. To pro nás bylo nesmírně zajímavé. Celá akce proběhla v poklidném duchu a se spoustou zvídavých otázek z řad posluchačů.

Závěrem bych chtěl našim mladším a budoucím kolegům z oboru doporučit, aby se následujících ročníků této akce zúčastnili, neboť v mých očích je velkým přínosem pro každého zdravotnického pracovníka, biomedicínského technika obzvláště.

Za celý 2. ročník našeho oboru děkuji Fakultě zdravotnických studií TU v Liberci za možnost se této akce zúčastnit. Za rezervaci kapacity na této akci konkrétně děkuji paní inženýrce Ivetě Danilové.“

 22. 3. 2019
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now