Přihlásit

Akce Zdravý zoubek a Malý záchranář

Studenti 3. ročníku oboru Všeobecná sestra si v rámci předmětu Základní edukační činnosti připravili preventivní program s názvem „Zdravý zoubek a Malý záchranář“. Připraven byl tak, aby si děti z univerzitní mateřské školy Škatulka a školáci z 1. třídy ZŠ Lesní odnesli důležité informace a zároveň měli možnost si jednotlivé úkony vyzkoušet. Procvičili si na modelu chrupu správnou techniku čištění zubů a zásady prevence zubního kazu.

V druhé části programu je studenti praktickou ukázkou seznámili se základními postupy jak ošetřit a obvázat odřenou ruku, koleno. Překvapením pro ně byla ukázka sanitního vozu Fakulty zdravotnických studií, kde si mohli vyzkoušet nepřímou srdeční masáž na figuríně.

Pro všechny zúčastněné to byl příjemně strávený čas. Studentům bych chtěla za celou akci poděkovat, Jana Vohlídalová.


22. 3. 2019
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now