Přihlásit

Světový den hypertenze

Fakulta zdravotnických studií se připojila ke Světovému dni hypertenze, který je stanoven na den 17. května Světovou ligou proti hypertenzi. Tento den má upozornit na vážné zdravotní komplikace provázející hypertenzi a zdůraznit potřebu kontroly krevního tlaku.

Studenti 3. ročníku oboru Všeobecná sestra opět vyrazili do terénu. Liberečané si tak mohli nechat vyšetřit krevní tlak, zkonzultovat naměřené hodnoty a získat další informace ohledně zdravého životního stylu. O akci byl velký zájem a naše fakulta bude každoročně preventivní programy opakovat.

Role sestry v prevenci je nezastupitelná, proto je důležité s touto činností seznamovat budoucí sestry již během studia. Studentům děkuji za vzornou prezentaci naší fakulty. Bc. Jana Vohlídalová.


22. 5. 2019
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now