Přihlásit

XIV. konference Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci

Ve středu 19. 4. 2023 proběhla v univerzitní aule již tradiční XIV. konference Fakulty zdravotnických studií TUL, tentokrát však netradičně na téma Nové vize v teorii a praxi vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí. 

V úvodu pozdravil účastníky konference děkan fakulty prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA a následovala úvodní slova hostů, kteří převzali záštitu nad konferencí. Jimi byli rektor TUL doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., člen Rady Libereckého kraje pro resort zdravotnictví Mgr. Vladimír Richter a ředitel Krajské nemocnice Liberec MUDr. Richard Lukáš, PhD.

Navázala vystoupení hostů, včetně vrchní ředitelky sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT ČR prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc., která je podle vlastních slov na naší univerzitě „trochu jako doma“ a seznámila přítomné s novinkami z ministerstva školství. Informace z oboru přinesly ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA a prezidentka České asociace sester PhDr. Martina Šochmanová, MBA.

Následoval 1. blok přednášek vyzvaných řečníků, jejichž témata zasahovala do různých aspektů nelékařských zdravotnických profesí a svojí aktuálností vybízela k polemice a živým diskuzím všech účastníků. Konference se tak stala skutečným místem pro výměnu názorů.

 

Druhý blok zahájil s mírným zpožděním, ale možnost nechat zaznít názory celého spektra odborníků z teorie a praxe jistě stála za to. Z následujících odborných témat si pak každý vybral nějaké to své, ať již to byla etika v ošetřovatelství, umělá inteligence v rukou studentů, či informace o možnostech simulačních center a inovacích ve výuce radiologických asistentů.

 

Doufáme, že letošní konference přinesla účastníkům nejen nové informace z jejich oborů, ale byla i vítaným oživením diskuze o dalším směřování vzdělávání odborníků v nelékařských zdravotnických profesích.

 


24. 4. 2023
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now