Přihlásit

Volby do Akademického senátu TUL

Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (AS FZS TUL) vyhlašuje volby pro obsazení dvou mandátů komory akademických pracovníků a jednoho mandátu komory studentů Akademického senátu TUL (AS TUL).

Řádné volby se vyhlašují pro období 2023-2026 a proběhnou online  12. června  2023 od 9.00 do 14.30 hod. na adrese https://fraxinus.is.tul.cz/volby

Kandidáti do komory akademiků:

Ing. Vojtěch Lindauer
Ing. Barbora Mašková (Klíčová)
MUDr. Miroslav Ryba

Kandidáti do komory studentů:

Bc. Nikol Benešová
Filip Dvořák

Zvolte si své zástupce, kteří v souladu s pravomocemi Akademického senátu zásadně ovlivňují chod celé univerzity.


5. 6. 2023
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now