Přihlásit

Promoce Fakulty zdravotnických studií červen 2019

Akademický obřad proběhl ve čtvrtek 13. června 2019 od 13:00 hodin v aule Technické univerzity v Liberci. Promováni byli absolventi studijního programu Ošetřovatelství v prezenční a kombinované formě studia a studijních programů Specializace ve zdravotnictví, Biomedicínská technika, Biomedicínské inženýrství v prezenční formě studia.

K úspěšným studentům a jejich rodinám a hostům promluvil rektor Miroslav Brzezina, poté absolventi složili absolventský slib a z rukou děkana Karla Cvachovce převzali diplom. Akademický obřad uzavřelo vystoupení sborů katedry primárního vzdělávání a univerzity třetího věku.

Všem absolventům gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v dalším studiu či zaměstnání i v osobním životě.


17. 6. 2019
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now