Přihlásit

Asistivní technologie v medicíně - BIP

FZS TUL organizuje spolu se svými partnerskými univerzitami v Žilině a Bautzenu tzv. Blended Intensive Programme (BIP) na téma Asistivní technologie v medicíně. Jedná se o kombinovaný program pro studenty Biomedicínské techniky a Biomedicínského inženýrství.

Z každé instituce se programu zúčastní celkem 10 studentů. V březnu 2024 je čeká nejprve virtuální část, kdy se budou tři čtvrteční odpoledne setkávat online a dozví se úvody k tématům, kterými se bude zabývat fyzická část. Ta bude následovat v dubnu 2024, konkrétně od 8. do 12.4 a bude se konat na FZS TUL, kam se všichni účastníci sjedou a prožijí společný týden. Kromě workshopů konaných na FZS a FM TUL, se studenti podívají i do pražského IKEM, který zajišťuje část programu. Vyučujícími jsou odborníci ze všech tří organizujících univerzit, virtuální část zahájí hostující profesorka z University of Bristol.

Připraven je také bohatý doprovodný program, studenti poznají zajímavá místa v Liberci, navštíví Technické muzeum, IQ Landii, Ještěd, budou mít možnost prohlédnout si Prahu a společně povečeří v jedné z libereckých restaurací.    

Akce se koná a je financovaná v rámci programu Erasmus+.   

Více informací najdete zde.  


1. 3. 2024
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now