Přihlásit

Úspěch studentek FZS na mezinárodní konferenci

Mgr. Andrea Vávrová Ph.D. okomentovala úspěch svých studentek: "Studentky třetího ročníku programu Všeobecné ošetřovatelství se na konferenci "Kvalita a její perspektivy 2024" umístily na předních místech. Aneta Slavíková (kvalifikační práce "Ošetřovatelská péče o pacienta s Asthma bronchiale") vyhrála prvni misto, Jitka Hubařová (kvalifikační práce "Kvalita života pacientů s Crohnovou chorobou") patřila rovněž k oceněným studentkám. Abstrakta jejich přednášek byla zařazena ve sborníku konference."

Vítězka Aneta Slavíková byla s průběhem akce spokojená. "Na konferenci se mi moc líbilo. Univerzita v Pardubicích je příjemné místo, kde byli všichni moc milí, a program byl velice zajímavý. Už za samotnou účast na konferenci, a možnost představit zajímavé výsledky výzkumu mé bakalářské práce, jsem velmi vděčná. Výsledná zpětná vazba od komise je pro mou budoucí kariéru velkým bonusem a následné umístění mě skutečně dojalo."

Mgr. Andrea Vávrová Ph.D. jako vedoucí jejich prací pokračovala: "Byl to velmi hodnotný profesní zážitek, moci se studentkami spolupracovat na závěrečných pracech s takovým přesahem a velmi si vážím jejich přístupu, nadšení a odvahy a ochoty zapracovat na reprezentaci fakulty těsně před státnicemi. Je to jasný důkaz toho, do jaké hodnoty může kvalifikační práce dozrát, pokud studenty baví a pokud si zvolí téma jim blízké. Děkuji oběma studentkám za skvělé dva roky práce! Bylo mi ctí."

 

Úspěšné studentky byly pozvány na děkanát Fakulty zdravotnických studií TUL, kde jim proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost PhDr. Eva Procházková, PhD. předala ocenění.

Oceněná studentka Jitka Hubařová potvrdila náročnost účasti na konferenci, ale i ona hodnotila vystoupení na akci kladně. "Velmi si vážím příležitosti představit výsledky své studie, která byla důležitou součástí mé bakalářské práce. Pocit nervozity z přednesu před odbornou komisí byl intenzivní, ale výsledná zpětná vazba, jak chvála, tak i konstruktivní kritika, byla pro můj další rozvoj neocenitelná."

Oběma úspěšným studentkám gratulujeme!


10. 5. 2024
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now