Přihlásit

Studentka Fakulty zdravotnických studií na stáži v SRN

Rádi zprostředkováváme článek německé záchranné služby.

https://www.asb-neustadt-sachsen.de/Aktuelles.php?ID=2553

 

"Záchranná služba není všude v Evropě stejná. V mnoha zemích jsou operace pod dohledem pouze ke státní hranici a každá země se o sebe postará sama. Slibná rámcová dohoda mezi Českou republikou a Německem poskytuje přeshraniční záchrannou službu již několik let, čímž přispívá ke zlepšení zdravotní péče v obou zemích.

Naši kolegové se proto velmi těšili na naši novou stážistku, paní Hejlovou z Technické univerzity v Liberci. Absolvovala stáž v zahraničí v rámci studia záchranné služby na naší záchranné stanici. Z této čtrnáctidenní stáže těžili všichni zúčastnění. Získala vhled do našeho pracovního postupu a přispěla nejen k úspěchu několika nouzových zásahů dokonalými tlumočnickými schopnostmi.

Přejeme paní Hejlové vše nejlepší a především úspěch na její další cestě a těšíme se, že o ní ještě uslyšíme. A i když by to mohlo znít poněkud pateticky - evropská myšlenka v této stáži byla obsažena také. Je to pro nás skvělý pocit."


4. 9. 2019
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now