Přihlásit

Oznámení o zrušení výuky

Děkan Fakulty zdravotnických studií TU v Liberci vyhlašuje děkanské volno ve dnech 29. října 2019 a 30. října 2019.

29. řijna 2019 se studenti povinně zúčastní informační schůzky se zástupci poskytovatelů zdravotnických služeb nabízejících možnost praktické výuky. Schůzka se koná od 8:30 hod. v aule budovy G.

30. října 2019 se studenti povinně zúčastní XI. Liberecké konference nelékařských oborů na téma "Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech" a XII. Studentské vědecké konference, která se koná od 8:30 hod. v aule budovy G.8. 10. 2019
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now