Přihlásit

Kurz "Úvod do pěstování tkáňových kultur"

V rámci projektu Institucionální podpory pro rok 2019 "Propagace, dostupnost, celoživotní vzdělávání a výzkum na FZS TUL" se od 5. do 7. 11. 2019 na fakultě uskuteční kurz "Úvod do pěstování tkáňových kultur".

Kurz si klade za cíl zájemce seznámit se základy práce v kultivační laboratoři, s vybavením a funkcí jednotlivých přístrojů, se základy bezpečnosti práce a také základními informacemi o buněčných kulturách.

Součástí kurzu bude i praktické cvičení v pasážování a značení buněk a základní test cytotoxicity.


1. 11. 2019
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now