Přihlásit

Exkurze na kliniku popáleninové medicíny FNKV

Studenti studijního oboru Všeobecná sestra se tento týden zúčastnili exkurze na Klinice popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, která je vysoce specializovaným pracovištěm v České republice. Exkurze byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. Studenti se seznámili s problematikou popálenin a se specifiky ošetřovatelské péče o pacienty s popáleninami. Měli možnost si prohlédnout ošetřovatelskou stanici včetně vzdušného lůžka.

Studentka Natálie Strouhalová k exkurzi uvádí: „Pro studenty bylo přínosné vidět specializované pracoviště, seznámit se s jeho strukturou a technikou, ale zároveň se i dozvědět obecné informace o popáleninách. Celkově byla exkurze velmi poučná, jak z odborného pohledu, tak pro všední život, jelikož vidět reálné popáleniny pomůže člověku vyvarovat se situacím, které by vedly k jejich vzniku“.

Exkurzí studenty provázala vrchní a staniční sestra, kterým touto cestou děkujeme.


20. 2. 2019
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now