Přihlásit

Exkurze v Proton Therapy Center

Poslední den výuky v roce 2019 věnoval 3. ročník oboru Všeobecná sestra exkurzi v Protonovém centru. Prohlídka tohoto vysoce specializovaného zařízení byla ze strany centra velice dobře připravena.

Budova Protonového terapeutického centra se nachází ve svahu na severním okraji areálu pražské Fakultní nemocnice na Bulovce. Jde o složité zařízení s nejnovější technologií léčby pro onkologicky nemocné pacienty. Unikátní terapie, umístěná v nitru budovy, je založená na léčebném účinku vyvolaném rozpadem protonů z paprsku dopraveného do místa nemocné tkáně, přičemž vedlejší účinky záření jsou minimalizovány. S tímto způsobem léčby měli studenti Fakulty zdravotnických studií možnost se seznámit již na přednášce primáře Protonového centra Jiřího Kubeše, který byl účastníkem naší podzimní konference.

Studenti si v úvodu návštěvy vyslechli přednášku hlavní sestry a při sledování prezentací, které jsou připraveny i pro nové klienty zařízení, se jistě dokázali vžít do pocitů pacientů. Vyzkoušeli si doslova na vlastní kůži různé krycí materiály a byly jim zodpovězeny dotazy ke všem jednotlivým prezentacím.

Poté následovala prohlídka celého zařízení, diagnostické a terapeutické části, ozařovny a vlastního zářiče. Výjimečně měli studenti příležitost spolu s technikem centra navštívit i technické zázemí, určené k ovládání složitých technologií, jako jsou diagnostické přístroje počítačové tomografie (CT), přístroj pozitronové emisní tomografie (PET-CT) a magnetické rezonance (MR).

Návštěva Protonového centra v předvánočním čase znamenala pro studenty nejen získání mnoha nových informací a seznámení se špičkovým zdravotnickým pracovištěm, ale i pomyslné zastavení se a zamyšlení v době největšího předvánočního shonu.

Za Fakultu zdravotnických studií bychom na tomto místě chtěli poděkovat vedení Protonového centra za vstřícnost a především hlavní sestře Mgr. Čekanové, která se po celou dobu exkurze věnovala našim studentům a zodpovídala jejich dotazy.


7. 1. 2020
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now