Přihlásit

Kurz prevence násilí a sebeochrany

Ve druhém únorovém týdnu fakulta uspořádala pro studenty studijního oboru Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář seminář ve spolupráci se specialisty zaměřenými na prevenci násilného chování při kontaktu s agitovaným a agresivním pacientem v zázemí. Seminář proběhl v odborných učebnách fakulty, které plnohodnotně nasimulovaly reálné prostředí. Cílem kurzu bylo osvojit si znalosti a dovednosti i předat zkušenosti v oblasti vlastního bezpečí a bezpečného zvládnutí agresivního pacienta. Své postřehy z průběhu kurzu nabídli studenti Matěj Havránek a Karolína Riedlová.

„Nejprve se konala přednáška o komunikaci v přednemocniční a nemocniční péči. Přednes lektora se nesl v duchu mnoha zajímavých kazuistik, kterými si okamžitě získal naši plnou pozornost. Zároveň nás aktivně zapojoval do přednášky, což nám následně pomohlo u praktického nácviku.

Nácvik byl zaměřen na popsání a následné vyřešení modelových situací, které se týkaly problematické komunikace mezi zdravotnickým personálem a pacienty. Příkladem mohou být případy, kdy jsme si museli poradit s agresivitou u pacientů i v extrémně obtížných podmínkách. Výsledkem celého nácviku byla zpětná vazba, jak pro nás, tak i pro naše školitele a domů jsme odcházeli nadšení, plni nových poznatků a zkušeností.

Děkujeme lektorovi a jeho kolegům za jejich čas, trpělivost a především za výborné herecké výkony při modelových situacích. Tyto dva dny nás opravdu obohatily, nadchly a podobné akce bychom si přáli i do budoucna.“


27. 2. 2019
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now