Přihlásit

Fakulta se zapojila do projektu Nursing Now

Nursing Now je celosvětovým projektem ICN a WHO k podpoře statutu a profilu ošetřovatelství. Hlavním cílem je zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv, maximalizovat jejich přínos pro společnost a také zlepšit zdraví populace.

Projekt probíhá v letech 2018–2020 a bude ukončen u příležitosti 200. výročí narození Florence Nightingale. Fakulta se do projektu zapojila v rámci Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice.

 

Bližší informace viz www.nursingnow.org či www.facebook.com/NursingNow2020


1. 3. 2019
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now