Přihlásit

Kolegium děkana

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA Děkan
Mgr. Zuzana Paukertová Proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost
prof. Ing. Aleš Richter, CSc. Proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost
prof. MUDr. Petr Suchomel Ph.D. Proděkan pro vnější a zahraniční vztahy
Ing. Lenka Kozáková Tajemník fakulty
Ing. Bc. Jakub Reček, DiS.
Předseda senátu

 

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now