Přihlásit

Kolegium děkana

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA děkan
Mgr. Zuzana Paukertová proděkanka pro rozvoj, organizaci a legislativu
PhDr. Eva Procházková, PhD. proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost
doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D. proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost
prof. MUDr. Petr Suchomel Ph.D. proděkan pro vnější a zahraniční vztahy
Ing. Lenka Kozáková tajemnice fakulty
Ing. Vojtěch Lindauer
předseda senátu
prof. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. vedoucí oddělení vědy a výzkumu v oblasti biomedicínských aplikací
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now