Přihlásit

Časté dotazy

1. Jaké studijní programy je u vás možné studovat?
2. Jaké je uplatnění absolventů jednotlivých oborů?
3. Do kdy je možné se přihlásit ke studiu?
4. Konají se písemné přijímací zkoušky?
5. Co je potřeba k přijímacímu řízení?
6. Mohu přihlášku poslat, když ještě nemám maturitní vysvědčení?
7. Je ke studiu potřeba potvrzení od lékaře o způsobilosti ke studiu?
8. Z jaké střední školy se mohu hlásit?
9. Kde najdu výsledky přijímacího řízení?
10. Kde dostanu katalogový list?
11. Jaké dokumenty potřebuje uchazeč cizinec?
12. Je možné individuální studium?
13. Bude se otevírat obor Všeobecné ošetřovatelství v kombinované formě?
14. Kde se vykonává praxe během studia?
15. Je ve studijním plánu BMT nebo BMI chemie?
16. Účastní se ZZ speciálních výcviků nebo kurzů?
17. Jak probíhá teoretická výuka intenzivní péče u VO a ZZ?
18. Jaké další přístroje či výukové pomůcky máte?
19. Kde probíhá praktická výuka pro ZZ?
20. Je možné vyjet na studijní pobyt či praxi do zahraničí?
21. Je problém se získáním místa na koleji?
22. Platí se u vás školné?

 

1. Jaké studijní programy je u vás možné studovat?

Nabízíme 4 bakalářské programy – Všeobecné ošetřovatelství (VO), Zdravotnické záchranářství (ZZ), Biomedicínská technika (BMT) a Radiologická asistence (RA) – a 1 navazující magisterský program – Biomedicínské inženýrství (BMI).

 

2. Jaké je uplatnění absolventů jednotlivých oborů?

Všeobecné ošetřovatelství:
Absolventi mohou vykonávat zdravotnické povolání všeobecná sestra především v lůžkových a ambulantních zařízeních. Je také možné studovat navazující magisterský studijní program.

Zdravotnické záchranářství:
Absolventi se uplatní ve zdravotnické záchranné službě, ale najdou uplatnění i v nemocnicích v akutní lůžkové péči, nebo na urgentních příjmech. Je také možné studovat navazující magisterský studijní program.

Biomedicínská technika a inženýrství:
Absolventi jsou připraveni zejména pro pracovní pozice ve zdravotnických zařízeních, jak na oddělení zdravotnické techniky, tak na specializovaných pracovištích, například v oblasti kardiologie. Dále jsou absolventi připraveni pro práci v komerčních organizací, které se podílejí na distribuci, správě, údržbě a servise zdravotnické přístrojové techniky. Je také možné se angažovat ve vědecko-výzkumné práci a najít uplatnění ve vývoji.

Radiologická asistence:
Absolventi mohou pracovat v lůžkových a ambulantních zařízeních, zejména na pracovišti radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny. Je možné studovat navazující magisterský studijní program.

 

3. Do kdy je možné se přihlásit ke studiu?

Termíny pro podání přihlášky najdete zde

 

4. Konají se písemné přijímací zkoušky?

Písemné přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči jsou přijímáni na základě průměru ze střední školy.

 

5. Co je potřeba k přijímacímu řízení?

Vyplnit elektronickou přihlášku, vytisknout ji, na straně 3 podepsat, přiložit tyto formuláře – katalogový list potvrzený střední školou, potvrzení od lékaře, doklad o zaplacení administrativního poplatku 600,-Kč, ověřené maturitní vysvědčení.
Přihlášku následně odeslat na adresu FZS TUL.

 

6. Mohu přihlášku poslat, když ještě nemám maturitní vysvědčení?

Ano, maturitní vysvědčení dodáte dodatečně po vykonání maturity.

 

7. Je ke studiu potřeba potvrzení od lékaře o způsobilosti ke studiu?

Ano, potvrzení je nutné pro studium ve všech nabízených studijních programech.

 

8. Z jaké střední školy se mohu hlásit?

Z jakékoliv střední školy.

 

9. Kde najdu výsledky přijímacího řízení?

Uchazeč se přihlásí přes odkaz na e–Přihlášku, kde výsledky o přijímacím řízení – "Informace o řízení".

 

10. Kde dostanu katalogový list?

Katalogový list vydá sekretariát střední školy.

 

11. Jaké dokumenty potřebuje uchazeč cizinec?

Ověřenou nostrifikaci maturitního vysvědčení, certifikát z českého jazyka úrovně minimálně C1, potvrzené známky ze střední školy přeložené do stupnice v ČR (1–5), doklad o úhradě administrativního poplatku a potvrzení od lékaře.

 

12. Je možné individuální studium?

Není.

 

13. Bude se otevírat obor Všeobecné ošetřovatelství v kombinované formě?

Nebude.

 

14. Kde se vykonává praxe během studia?

V nemocnicích, ve zdravotnických zařízeních a na zdravotnických záchranných službách po celé ČR.

 

15. Je ve studijním plánu BMT nebo BMI chemie?

Není.

 

16. Účastní se ZZ speciálních výcviků nebo kurzů?

Ano, pro ZZ jsou připravovány kurzy ve spolupráci s Vodní záchrannou službou ČR nebo s Armádou České republiky. Studenti se také účastní kurzu řidičských schopností, praktické záchrany na zmrzlých plochách, kurzu na horolezecké stěně apod.
Studenti jsou také připravování na celorepublikové soutěže.

 

17. Jak probíhá teoretická výuka intenzivní péče u VO a ZZ?

Výuka probíhá na nejpokročilejších pacientských simulátorech, které umožňují nácvik základní a rozšířené neodkladné resuscitace. Díky těmto simulátorům se teoretická výuka maximálně blíží praktické.

 

18. Jaké další přístroje či výukové pomůcky máte?

Kromě zmíněných pacientských simulátorů fakulta disponuje virtuálním pitevním stolem k výuce anatomie, pletysmografií, zcela novými ultrazvuky, EKG, EMG, telemetrickou stanicí a dalšími pomůckami.

 

19. Kde probíhá praktická výuka pro ZZ?

Část praktické výuky probíhá ve vlastním plně vybaveném simulátoru sanitního vozu.

 

20. Je možné vyjet na studijní pobyt či praxi do zahraničí?

Ano, v rámci programu Erasmus+ je možné absolvovat studijní pobyt nebo praxi na partnerských institucích, např. v Německu, Finsku, Řecku či Litvě. Můžete také vyjet na letní školy v zahraničí.

 

21. Je problém se získáním místa na koleji?

Vůbec ne, na rozdíl od jiných škol je míst dostatek. Koleje jsou zrekonstruované, v krásném prostředí, blízko fakulty. Také několikrát vyhrály soutěže Kolej roku.

 

22. Platí se u vás školné?

Pokud studujete ve standardní délce a nemáte na jiné VŠ nějaké nedostudované "resty", neplatíte žádné školné.

 

 

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now