Přihlásit

Termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky pro 1. kolo 25. 05. 2022

Termín podání přihlášky pro 2. kolo

(2. kolo bude vyhlášeno v případě nenaplnění prvního)

19. 08. 2022
Nevratný administrativní poplatek 600,- Kč
ČSOB Liberec/ číslo účtu 305806603/0300
Variabilní symbol 6491308511
Den otevřených dveří pro zájemce o studium 20. 11. 2021 a 11. 02. 2022

Výsledky přijímací zkoušky budou zveřejněny na adrese https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/ a budou respektovány principy ochrany osobních údajů.

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now