Přihlásit

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS TUL

Akademický senát Fakulty zdravotnických studií TUL vyhlašuje doplňovací volby do Akademického senátu Technické univerzity v Liberci za okrsek FZS TUL pro obsazení jednoho mandátu člena komory akademických pracovníků.

Své návrhy můžete odevzdávat předsedkyni okrskové komise Ing. Simoně Nevyhoštěné (roz. Knoppové) do 25. 11. 2021 10.00 hod. - děkanát FZS 2. patro.

Další informace a formulář pro podání návrhu na kandidáta naleznete na stránkách AS FZS TUL.

Doplňovací volby


12. 11. 2021
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now