Přihlásit

Mezinárodní den sester

Mezinárodní den sester je připomínán na celém světě vždy 12. května jako výročí narozenin Florence Nightingale, zakladatelky a průkopnice povolání všeobecné sestry. Fakulta zdravotnických studií připravila k této příležitosti několik přednášek pro odbornou veřejnost.

Mgr. Martin Krause, DiS. ve své přednášce o Florence Nightingale vyzdvihl a připomněl její důležitou roli v ošetřovatelství. Velmi zajímavé byly fotografie pořízené z muzea Florence Nightingalové v Londýně a také ukázka repliky lampy, se kterou chodívala kontrolovat své pacienty.

Student 3. ročníku oboru Všeobecná sestra Michal Sameš si připravil přednášku "Sestry jako vedoucí hlas: Zdraví pro všechny“, ve které nám představil program pro letošní rok 2019, kterým se Mezinárodní rada sester ICN zabývá.

V posledním bloku přednášek jsme představili Nursing Now, celosvětový projekt ICN a WHO k podpoře statutu a profilu ošetřovatelství. Hlavním cílem je zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv, maximalizovat jejich přínos pro společnost a také zlepšit zdraví populace. Projekt probíhá v letech 2018–2020 a bude ukončen u příležitosti 200. výročí narození Florence Nightingale. Fakulta se do projektu zapojila v rámci Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice.

Bližší informace viz www.nursingnow.org či www.facebook.com/NursingNow2020


22. 5. 2019
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now