Přihlásit

XI. Liberecká konference nelékařských oborů a XII. Studentská vědecká konference

Fakulta zdravotnických studií TUL si Vás dovoluje pozvat na významnou konferenci určenou zejména pro nelékařské zdravotnické pracovníky a studenty. Tématem letošní konference je Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech. Konferenci pořádá Fakulta zdravotnických studií TUL pod záštitou Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA (ministra zdravotnictví České republiky), Mgr. Alice Strnadové, MBA (ředitelky odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestry České republiky) a doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc. (rektora Technické univerzity v Liberci)

Konference se uskuteční dne 30. října 2019 v Aule budovy G, Technické univerzity v Liberci.

Konference si také klade za cíl podpořit kampaň Nursing Now, ke které se fakulta aktivně připojila.

Bližší informace naleznete zde

Těšíme se na zajímavé příspěvky a setkání s Vámi.

                             5. 8. 2019
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now