Přihlásit

XI. Liberecká konference nelékařských oborů a XII. Studentská vědecká konference

Feedback k proběhlé konferenci od Ing. Roman Tandlich, Ph.D. (Rhodes University, South Africa a FZS TUL)

Academic staff member at Rhodes University (Faculty of Pharmacy) started a new collaboration

Associate Professor Roman Tandlich started collaborating with the Faculty of Health Sciences of the Technical University of Liberec, Czech Republic on research into public health, biochemistry and microbiology during his sabbatical in the first half of 2019. Since then three trips have taken place and the collaboration is currently being extended by submission of collaboration proposals in the fields of clinical biochemistry, nutrition and bioethics. Associate Professor Tandlich presented a paper on the adaptability of public health system in developing countries at the XI. Annual and Interdisciplinary conference of the Faculty of Health Sciences of the Technical University of Liberec on 31st October 2019. The conference provided an introduction of the undergraduate students in Faculty of Health Sciences of the Technical University of Liberec, who studied to become nurses, biomedical technicians or the emergency medical personnel, with the opportunity to listen to presentation on wide topics from the entire spectrum of healthcare and medicine.

 

O konferenci / About the conference

Fakulta zdravotnických studií TUL si Vás dovoluje pozvat na konferenci určenou zejména pro nelékařské zdravotnické pracovníky a studenty. Tématem letošní konference je Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech. Konferenci pořádá Fakulta zdravotnických studií TUL pod záštitou Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA (ministra zdravotnictví České republiky), Mgr. Alice Strnadové, MBA (ředitelky odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestry České republiky), PhDr. Martiny Šochmanové, MBA (prezidentky České asociace sester) a doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc. (rektora Technické univerzity v Liberci).

Konference si také klade za cíl podpořit kampaň Nursing Now, ke které se fakulta aktivně připojila.

 

Termín konference: 30. října 2019, 9:00.

 

Konference je registrovaná Českou asociací sester č. 469/2019.

Informace ke konferenci

 

Tématické okruhy konference / Conference thematic areas

• Zdravotní péče a management ve zdravotnictví
• Ošetřovatelství
• Urgentní medicína a neodkladná péče
• Vzdělání a edukace v nelékařských zdravotnických oborech
• Etické aspekty poskytování zdravotních služeb
• Kvalita a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
• E-Health a telemedicína
• Virtuální zdravotnictví
• Výzkum a praxe v nelékařských zdravotnických oborech
• Biomedicína, nové technologie a inovace

 

Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina

 

Program konference / Program of the conference
  1. Program konference ˆ 23.10.2019

Změna programu vyhrazena.

 

Místo konání / Location of the venue

Technická univerzita v Liberci

Fakulta zdravotnických studií

Studentská 2, 461 17 Liberec 1

Aula, budova G

www.fzs.tul.cz

 

Doprava:
Autobusové spojení (linky č. 29, 19, 15): Fügnerova – Technická univerzita
GPS: 50° 46' 24.396507" N, 15° 4' 25.294075" E

 

Kontakty / Contacts

Mgr. Magda Holá, DiS.
magda.hola@tul.cz
tel.: 485 353 762

 

Vědecký výbor / Scientific board

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D.

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.

prof. Ing. Aleš Richter, CSc.

Ing. Roman Tandlich, Ph.D.

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

 

Organizační výbor / Organization board

Ing. Iveta Danilová

Mgr. Marie Froňková

Mgr. Magda Holá, DiS.

Ing. Simona Knoppová

Ing. Lenka Kozáková

Mgr. Martin Krause, DiS.

Ing. Vojtěch Lindauer

Mgr. Šárka Michetschlägerová

Mgr. Kateřina Prstková

Bc. Michaela Přibíková

Bc. Jana Vohlídalová

a další členové FZS TUL.

 

Pasivní účast / Passive participation

Registrace: do 25. 10. 2019.

Přihlášení na konferenci: pouze elektronicky, viz https://shop.tul.cz/pasivni-ucast

Poplatek: 400,- Kč pro pasivní účastníky.

Další pokyny získáte po přijetí Vaší přihlášky.

Zaměstnanci TUL poplatek nehradí.

Studenti FZS TUL se na konferenci nepřihlašují.

 

Aktivní účast / Active participation

Registrace: do 16. 9. 2019 (včetně zaslání příspěvku).

Přihlášení na konferenci: pouze elektronicky, viz https://shop.tul.cz/aktivni-ucast

Poplatek: Aktivní účastníci poplatek nehradí.

 

Pokyny pro autory / Instruction for authors

Bude vydán recenzovaný sborník aktivně prezentovaných příspěvků.

Zpracování příspěvku: příspěvky prosím vypracujte dle níže uvedených pokynů do šablon a následně je odesílejte při přihlášení na koferenci, viz https://shop.tul.cz/aktivni-ucast

Délka příspěvku: cca 10 minut a 5 minut diskuze

Formátování: písmo Times New Roman, 12 b., řádkování 1,5 b., formát přednastaven

Citace literatury: prosíme o zpracování dle Metodiky zpracování bibliografických citací, viz https://www.fzs.tul.cz/metodika

 

 

Sponzoři / The sponsors

Ambit Media, a. s. (Časopis Florence)

HELAGO-CZ, s.r.o.

S & T Plus, s.r.o.

Těšíme se na zajímavé příspěvky a setkání s Vámi.

 

 
 
 
 
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now