Přihlásit

Úspěšně proběhly XI. Liberecká konference nelékařských oborů a XII. Studentská vědecká konference

V minulém týdnu fakulta hostila aktivní účastníky obou konferencí, jejichž příspěvky přednášené v několika tematických sekcích probíhaly paralelně v aule univerzity a v další přednáškové místnosti. Již jedenáctou konferenci nelékařských oborů zahájil děkan prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA a po úvodním slovu prorektora pro vědu, výzkum a zahraničí prof. Ing. Pavla Mokrého, Ph.D. začal celodenní maraton přednášek a diskuzí.

Prezentace si se zájmem vyslechli nejen členové předsednictva a čestní hosté, ale i návštěvníci konference a studenti, kteří měli možnost navštívit v předsálí auly stánek firmy Helago a prakticky si vyzkoušet virtuální pitevní stůl a laparoskop.

XII. Studentská vědecká konference nabídla zajímavé příspěvky a na její závěr proběhlo jejich vyhodnocení. Oceněni byli:

1. Aneta Odrášková

2. Denisa Kadavá

3. Jana Václavíková

Gratulujeme a se všemi se těšíme na shledanou na příští Liberecké konferenci nelékařských oborů.


5. 11. 2019
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now