Přihlásit

Termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky pro 1. kolo 22. 5. 2024

Termín podání přihlášky pro 2. kolo

(bude otevřeno pouze v případě nenaplnění 1. kola)

7. 8. 2024
Nevratný administrativní poplatek 600,- Kč
ČSOB Liberec/ číslo účtu 305806603/0300
Variabilní symbol 6491308511
Den otevřených dveří pro zájemce o studium 25. 11. 2023 a 15. 3. 2024

Termín pro podávání přihlášek pro studijní program Zdravotnické záchranářství bude otevřen po dokončení reakreditačního procesu (předpokládaný termín 1. únor 2024). 

Výsledky přijímací zkoušky budou zveřejněny na adrese https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/ a budou respektovány principy ochrany osobních údajů.

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now