Přihlásit

Informace o programu - Zdravotnické záchranářství

Studijní program: Zdravotnické záchranářství (B0913P360016)

Forma studia: prezenční, 3 roky

Vymezení výstupních znalostí, dovedností, způsobilostí a kompetencí
Podmínky a popis přijetí ke studiu

 

Základním předpokladem pro přijetí uchazeče do bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství je úplné všeobecné nebo úplné odborné středoškolské vzdělání doložené maturitním vysvědčením.

Studium je koncipováno jako teoreticko-praktický celek, ve kterém si studenti osvojí veškeré dostupné poznatky současné urgentní medicíny, intenzívní i resuscitační péče a možnosti jejich efektivního využití v praxi. Zvláštní význam je přikládán komplexnímu přístupu i v dalších směrech; jmenovitě je akceptován holistický, celostní přístup a schopnost posuzovat zdravotní potíže pacienta v širokých souvislostech jeho života. Po ukončení tříletého bakalářského studia studijního programu Zdravotnické záchranářství získají absolventi na základě teoretických znalostí a praktických dovedností odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Standardní doba studia uvedeného studijního oboru je 3 roky. Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získává absolvent titul "bakalář" - ve zkratce Bc. uváděné před jménem.

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now